Wilde planten in Nederland en België 

Stomp vlotgras - Glyceria notata en Basterdvlotgras - Glyceria x pedicellata

Frysk-Einegers

English-Plicate Sweet-grass

Français-Glycérie pliée

Deutsch-Gefalteter-Schwaden

Synoniemen-Glyceria plicata, Glyceria notata subsp. notata, Geplooid vlotgras

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Glyceria komt van het Griekse glyceros (zacht), hetgeen slaat op de zoete smaak van de vruchtjes. Notata betekent gemerkt of van een kenmerk voorzien. Pedicellata is het verkleinwoord van het Latijnse pes (voet of steel) en betekent met een bloem- vrucht- of aartjessteel.

Kruising-Basterdvlotgras (Glyceria x pedicellata) is de bastaard van Stomp vlotgras en Mannagras. Zie onderaan deze pagina.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Helofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-30-75 cm.


Daderot - Public Domain


Petr Filippov - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels-Een kruipende wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De opgerichte stengels zijn aan de voet geknikt of gekromd. In het water zie je soms vlottende stengels.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Yoan Martin - cc by-sa 4.0


Yoan Martin - cc by-sa 4.0

Bladeren-De bladscheden zijn glad tot vaak ruw. De bladschijf is grasgroen en versmald in een punt.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De pluimtakken bevatten vijf tot vijftien aartjes. De aartjes zijn vrij dichtbloemig. De helmknoppen zijn geel of heel soms paars. Ze zijn 0,7-1,1 mm lang. Het palea van de onderste bloemen is kort tweetandig. De tanden steken niet boven de rand van het lemma uit. De lemma's van de onderste bloemen zijn aan de top afgerond of met drie stompe tanden.


Petr Filippov - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Yoan Martin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond en in voedselrijk, zoet of enigszins brak, stilstaand tot vaak stromend water met kalkhoudende, meestal zwaardere bodems (klei, zavel, leem, veen of zand).

Groeiplaatsen-Waterkanten en water (verlandende greppels, sloten, poelen en beken en drinkpoelen), grasland (natte plekken in weiland), moerassen (moerassige plaatsen), duinen (binnenduinrand), aan de voet van dijken (kwelplekken), opgespoten grond en drooggevallen plaatsen.

Verspreiding

Wereld-Europa, maar niet in het noorden, Azië en Noordwest-Afrika.

Nederland- Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

Basterdvlotgras - Glyceria x pedicellata

Frysk

English-Hybrid Sweet-grass

Français-Glycérie pédicellée

Deutsch-Bastard-Schwaden

Synoniemen-Glyceria pedicellata, Bastaardvlotgras

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Helofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-30-100 cm.

herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Wortels-Kruipende wortelstokken. De plant kan zich vegetatief uitbreiden.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


archive.biodiversity.ca - cc0-1.0

Stengels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


mediaphoto.mnhn.fr - cc by 4.0


Bladeren-Lijnvormige bladen.


mediaphoto.mnhn.fr - cc by 4.0


herbariaunited.org


mediaphoto.mnhn.fr - cc by 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bruingele helmknoppen springen niet open. Na de bloei blijven de bloemen openstaan. Het lemma is 4½-6 mm lang.


mediaphoto.mnhn.fr - cc by 4.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. Eenzaadlobbig. De plant is echter onvruchtbaar (geen goed stuifmeel en geen zaden).

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke grond en in ondiep, voedselrijk water.

Groeiplaatsen-Slootkanten, in sloten en drassig weiland.

Verspreiding

Wereld-Europa, maar de verspreiding is nog onvoldoende bekend.

Nederland-Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl