Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Strandmelde - Atriplex littoralis

Andere namen

Frysk: Strânmelt

English: Grass-leaved Orache

Français: Arroche du littoral

Deutsch: Strand-Melde

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Caryophyllales

Familie: Amaranthaceae (Amarantenfamilie)

Geslacht: Atriplex (Melde)

Soort: Atriplex littoralis

Naamgeving (Etymologie): Atriplex komt van het Griekse a (niet) en trephein (voedend), dus planten, die niet geschikt zijn als voedsel. Littoralis betekent strand- of oeverbewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 30-100 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


mam.ansp.org - CC BY-NC 4.0


mam.ansp.org - CC BY-NC 4.0


hasbrouck.asu.edu - CC BY-NC 3.0


mam.ansp.org - CC BY-NC 4.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn sterk vertakt, geribd en met groengele strepen. De zijstengels staan schuin omhoog tot bijna horizontaal.


Bas Kers - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Bas Kers - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren: De lijnvormige tot smal langwerpige bladeren zijn tot 1½ cm breed en kunen al dan niet getand zijn. De bovenste bladeren zijn zittend, zonder spiesvormige lobben aan de voet.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig. Een lange aar, die alleen onderaan bebladerd is. De bloemen zijn groenig. De steelblaadjes zijn alleen aan de voet met elkaar vergroeid en min of meer driehoekig met een toegespitste top en enkele zijtanden.


Bas Kers - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De steelblaadjes (de vruchtkleppen) zijn in de vruchttijd vaak aan de voet verhard. De vruchten worden omsloten door driehoekige getande steelblaadjes met enkele knobbeltjes op de rug. Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op brakke, vochtige, voedselrijke, slikkige grond.

Groeiplaatsen: Op vloedmerken langs de kust die niet bedekt zijn door een laag zand of klei (niet overstoven), op omgewerkte plaatsen in het kustgebied, zeeduinen (o.a. ruderale plaatsen), strandvlakten, hoge delen van kwelders (schorren), brak grasland, zilte plekken in het binnenland, soms tijdelijk op opgespoten grond, bermen (aan de rand van gepekelde autowegen), langs zeedijken. Vaak in de smalle overgang van schor naar primaire duintjes of hoger gelegen vegetatie.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Europa en Azië. Vanaf Zuidoost-Europa verder naar het oosten in binnenlandse zoutsteppen. Elders in Europa en Noordwest-Afrika alleen langs de zeekust.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het kustgebied en zeldzaam langs gepekelde autowegen in het binnenland.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in het kustgebied en langs het zilte deel van de Schelde. Elders zeer zeldzaam aangevoerd.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Wallonië: Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra