Wilde planten in Nederland en België

Struikhei - Calluna vulgaris

Frysk-Heide

English-Heather

Français-Callune

Deutsch-Heidekraut

Synoniemen-Struikheide, Erica vulgaris

Familie-Ericaceae (Heifamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Calluna komt van het Griekse callunoo (reinigen), omdat van de plant bezems werden gemaakt. Vulgaris betekent gewoon.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Chamaefyt of Fanerofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m oktober.

Afmeting-30-100, zeer zelden tot 200 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-De wortels gaan meestal niet dieper dan 10-20 cm, maar soms tot 50 cm.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-Vaak vormt Struikhei uitgestrekte matten. De grijsbruine stengels zijn sterk vertakt. Jonge planten hebben een korte, min of meer opgerichte hoofdstengel en liggende tot opstijgende, tegenoverstaande en in een kring uitgespreide zijtakken, die vaak bijworteltjes vormen. Vanaf ongeveer 7 jaar vormen ze een stammetje met forse zijtakken.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De zittende bladen blijven in de winter groen en zijn 1-4 mm lang. Ze zijn tegenoverstaand en lijnvormig tot langwerpig. Ze staan in vier rijen en bedekken elkaar als dakpannen. Aan de voet zijn ze in twee priemvormige oortjes verlengd.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De paarsrode, roze of soms witte bloemen vormen een naar één kant gekeerde, dichte tros- of pluimvormige bloeiwijze. Iedere bloem groeit aan een ineengedrongen zijtakje met twee paar schutblaadjes vlak onder de bloem (bijkelk). De kelkbladen zijn vrij en kroonbladachtig. Ze zijn langer dan de vier echte kroonbladen, die met elkaar zaijn vergroeid. Ze hebben dezelfde kleur als de vier kelkbladen. De bloemen bevatten acht meeldraden.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem, grind en hoogveen).

Groeiplaatsen-Heide, schraal grasland, bermen, hellingen, duinen, bossen, spoorbermen, spoorwegterreinen, zandgroeven, aangevoerd zand, verlaten zandige akkers, langs greppels en heidevennen, op mosbulten in levend hoogveen en oud veenmosrietland.

Verspreiding

Wereld-Europa, Noord-Marokko en op enkele plaatsen in Azië.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl