Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Struikhei - Calluna vulgaris

Andere namen

Frysk: Heide

English: Heather

Français: Callune

Deutsch: Heidekraut

Verouderde of andere namen: Struikheide

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ericales

Familie: Ericaceae (Heifamilie)

Geslacht: Calluna (Struikhei)

Soort: Calluna vulgaris

Naamgeving (Etymologie): Calluna komt van het Griekse callunoo (reinigen), omdat van de plant bezems werden gemaakt. Vulgaris betekent gewoon.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Dwergstruik.

Winterknoppen: Chamaefyt of fanerofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 20-100 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: De wortels gaan meestal niet dieper dan 10-20 cm, maar soms tot 50 cm.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De grijsbruine stengels zijn sterk vertakt. Jonge planten hebben een korte, min of meer opgerichte hoofdstengel en liggende tot opstijgende, tegenoverstaande en in een kring uitgespreide zijtakken, die vaak bijworteltjes vormen. Vanaf ongeveer 7 jaar vormen ze een stammetje met forse zijtakken. Vaak vormt Struikhei uitgestrekte matten.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De zittende bladen blijven in de winter groen en zijn 1-4 mm lang. Ze zijn tegenoverstaand en lijnvormig tot langwerpig. Ze staan in vier rijen en bedekken elkaar als dakpannen. Aan de voet zijn ze in twee priemvormige oortjes verlengd.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De paarsrode, roze of soms witte bloemen vormen naar één kant gekeerde, dichte trossen. De kelkbladen zijn vrij en kroonbladachtig. Ze zijn langer dan de echte kroonbladen. De vier kroonbladen zijn met elkaar vergroeid. Ze hebben dezelfde kleur als de vier  kelkbladen. De bloemen bevatten acht meeldraden.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem, grind en hoogveen).

Groeiplaatsen: Heide, grasland (schraal grasland), bermen, hellingen, zeeduinen, bossen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers, waterkanten (langs greppels en heidevennen) en moerassen (op mosbulten in levend hoogveen en oud veenmosrietland).

Verspreiding

Wereld: Europa, behalve in het meest zuidoostelijke deel. Ook in Noord-Marokko en op enkele plaatsen in Klein-Azië en West-Siberië. Ingeburgerd in oostelijk Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Algemeen in het oosten en midden van het land, op de Waddeneilanden en in noordelijk Noord-Holland. Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in laagveengebieden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen. Algemeen in de Kempen.
Rode lijst. Achteruitgaand.


Wallonë: Vrij algemeen, maar algemeen in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Flora Batava, deel 8, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1844)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2 (1796)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2 (1796)


Gemeine Heide
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra