Wilde planten in Nederland en België

Tengere distel - Carduus tenuiflorus

Frysk

English-Slender Thistle

Français-Chardon à capitules grêles

Deutsch-Dünnköpfige Distel

Synoniemen

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Carduus komt uit het Latijn en betekent Wilde distel of Artisjok. Tenuiflorus betekent met fijne of dunne bloemen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt of therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-15-130 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Javier martin - Public Domain


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De al of niet vertakte stengels zijn blauwachtig groen en wit spinnenwebachtig behaard. Tot bovenaan zijn ze breed stekelig gevleugeld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


John Tann - cc by 2.0

Bladeren-De bladen zijn langwerpig tot eirond, veerspletig tot gelobd en hebben een stekelige rand. De onderkant is wit spinnenwebachtig behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


John Tann - cc by 2.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Bertrant Bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Tweeslachtig. De drie of meer bloemhoofdjes zitten bij elkaar in gedrongen kluwens aan de top van de stengel. De roze-paarse (heel soms witte) hoofdjes zijn 0,6-1 cm en bijna twee keer zo lang als breed. De bloemkroon is naar boven in een tot 2,5 mm lange buis verbreed. De kale, rechtopstaande en rechte omwindselbladen zijn eirond-langwerpig. Het omwindsel is twee tot drie keer zo groot als breed en minder dan 1 cm breed. Het hoofdje valt bij rijpheid in zijn geheel af.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Isidre blanc - cc by-sa 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Natte vruchten zijn kleverig. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (klei, zand en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Dijken in het kustgebied (wierdijken), verstoorde plaatsen in bermen, kalkrijke ruigten, bouwterreinen, haventerreinen en licht ruderale, grazige plaatsen in de duinen.

Verspreiding

Wereld- Oorspronkelijk uit Noord-Afrika en Zuidwest- en West-Europa (noordelijk tot in Nederland en Schotland).

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl