Wilde planten in Nederland en België

Trosdravik - Bromus racemosus

Frysk: Losse hjouwerraai, Strúskedrips

English: Meadow Brome, Smooth Brome

Français: Brome en grappe, Brome rameux

Deutsch: Verwechselte Trespe, Traubige Trespe

Verouderde of andere namen: Bromus commutatus, Velddravik

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Bromus komt van het Griekse bromos (voedsel), omdat de planten door het vee worden gegegeten. Racemosus betekent met een tros of met trossen en commutatus betekent veranderd of verwisseld.

Ondersoorten: Er zijn in ons gebied twee ondersoorten: Grote trosdravik (Bromus racemosus subsp. commutatus) en Trosdravik (Bromus racemosus subsp. racemosus). Soms worden de ondersorten ook wel opgevat als twee afzonderlijke soorten: Grote trosdraik (Bromus commutatus) en Trosdravik (Bromus racemosus).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Mei en juni.

Afmeting: 30-90 cm.

Grote trosdravik


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl

Trosdravik


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


Daderot -
CC0


maire sofia -
CC BY-SA 4.0

Wortels

Grote trosdravik


Herbarium GJO -
CC BY 4.0


University of South Carolina -
CC BY 4.0


Meise Botanic Garden Herbarium -
CC BY-SA 4.0


Moscow Digital Herbarium -
CC BY 4.0

Trosdravik


University of Michigan -
CC BY-NC 4.0


University of South Carolina -
CC BY 4.0


Moscow University Herbarium -
CC BY 4.0


Carnegie Museum of Natural History -
CC0-1.0

Stengels: Rechtopstaande bloeistengels.

Grote trosdravik


© Niels Eimers - verspreidingsatlas.nl


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


Rosser1954 - Public Domain


Rasbak -
CC BY-SA 3.0

Trosdravik


© Dick Kerkhof - verspreidingsatlas.nl


Kjell Nilsen -
CC BY-NC-ND 4.0


Erik Simons -
CC BY 4.0


Erik Slootweg -
CC BY-NC-ND 4.0

Bladeren: De bladscheden met verspreide, dikke, stijve haren.
Grote trosdravik
: De bladen zijn 10-12 mm breed. Ze zijn kaal of verspreid behaard. De bladschede is alleen bij het tongetje op de rand behaard. Het tongetje (ligula) is ongeveer 1,5-2 mm breed.
Trosdravik: De lichtgroene bladen zijn 3-4 mm breed. De bladscheden zijn begroeid met vrijstaande, vrij stugge, afstaande haren.

Grote trosdravik


© Niels Eimers - verspreidingsatlas.nl


© Niels Eimers - verspreidingsatlas.nl


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Rasbak -
CC BY-SA 3.0

Trosdravik


Erik Simons -
CC BY 4.0


Eric Brandes -
CC BY-NC-ND 4.0


Benno te Linde -
CC BY-NC-ND 4.0


Nathalie De Somer -
CC BY-NC-ND 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De grasgroene of geelgroene, 3-10 cm lange bloeiwijze is tros- tot pluimvormig (na de bloei is de pluim vaak iets oranje van kleur). De takken ervan staan ook na de bloei meestal schuin rechtop. De aartjes zijn langwerpig tot lancetvormig. De palea's zijn iets korter dan de lemma's. De lemma's zijn bijna altijd kaal. De helmknoppen zijn 1-3 mm lang, minder dan half zo lang als het lemma.
Grote trosdravik:
De zijtakken van de bloeiwijze hebben vaak meer dan één aartje. Tenminste enkele takken of aartjesstelen zijn langer dan 4 cm. De aartjes, zonder de naalden, zijn 1,8-2,8 cm lang. Het onderste kroonkafje (lemma) is 9-11 mm en het bovenste 6-8 mm. De zijranden van het onderste kroonkafje maken op of boven het midden een hoek en heeft een 5 mm lange kafnaald. De kafnaald van de onderste bloem is korter dan de kafnaald van de één na onderste bloem (bij subsp. racemosus zijn ze ongeveer even lang). Palea duidelijk korter dan het lermma. De helmknoppen zijn 1-3 mm lang.
Trosdravik: De opgerichte pluimtakken bevatten meestal één aartje. De takken en aartjesstelen zijn korter dan 4 cm. De aartjes (zonder de naalden) zijn eivormig, kaal, 1,2-1,8 cm lang. Het onderste kelkkafje heeft drie of vijf nerven, het bovenste kan er vijf, zeven of negen hebben. Het lemma van de tweede bloem is 7-9 mm lang en kaal. Alle naalden zijn even lang. Palea ongeveer even lang als het lemma. De helmknoppen zijn 1,5-3 mm lang.

Grote trosdravik


© Theo Muusse - verspreidingsatlas.nl


© Theo Muusse - verspreidingsatlas.nl


© Niels Eimers - verspreidingsatlas.nl


© Niels Eimers - verspreidingsatlas.nl

Trosdravik


© Theo Muusse - verspreidingsatlas.nl


© Theo Muusse - verspreidingsatlas.nl


© Max Simmelink - verspreidingsatlas.nl


Erik Slootweg -
CC BY-NC-ND 4.0

Vruchten: Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


Grote trosdravik
Digitale zadenatlas


Trosdravik
Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak kalkhoudende grond. Ook in zwak brak milieu (rivierklei, zeeklei, fijn slibrijk zand, kleiig veen en beekafzettingen).

Groeiplaatsen: Grasland (hooiland, hooiweiden, zilt grasland en uiterwaarden), bermen (ook omgewerkte plaatsen), langs holle wegen, dijken, waterkanten (sloten en afgravingen langs rivieren), langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en akkers.

Verspreiding

Wereld: Grote trosdravik: Zuidwest-Azië en Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke, noordoostelijke en zuidwestelijke delen. Ingevoerd in Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Mogelijk ook in Nieuw-Zeeland.
Trosdravik: Hoofdzakelijk in Midden-Europa, noordelijk tot in Noord-Engeland en het Oostzeegebied, zuidelijk tot in Midden-Spanje en de Balkan. Ingevoerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Grote trosdravik (Bromus racemosus subsp. commutatus)

Grote trosdravik (Bromus commutatus)

Trosdravik (Bromus racemosus subsp. racemosus)

Trosdravik (Bromus racemosus)

Nederland: Grote trosdravik: Zeldzaam.
Trosdravik: Zeldzaam in het rivierengebied, laagveengebieden en in Noord-Brabant. Elders zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.

Grote trosdravik

Trosdravik

Vlaanderen: Grote trosdravik: Zeer zeldzaam. Hoofdzakelijk in de Schelde- en Dijlevallei.
Trosdravik: Zeldzaam. Het meest in de rivierdalen.
Wallonië:
Grote trosdravik: Zeldzaam. Het meest in het Maasgebied en in Lotharingen.
Trosdravik: Zeldzaam.

Grote trosdravik

Trosdravik

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Grote trosdravik:
Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Bromus racemosus - Grote trosdravik:
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Grote trosdravik:
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Trosdravik
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Trosdravik
Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Bromus commutatus - Trosdravik
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

2001-2022 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL