Belangrijkste bronnen
Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, instituut voor natuur- en bosonderzoek
Atlas van de Nederlandse Flora, R. van der Meijden, C.L. Plate, E.J. Weeda (3 delen)
De GeÔllustreerde flora, Marjorie Blamey, Christopher Grey-Wilson.
Elseviers nieuwe plantengids, Th. Schauer, C. Caspari.
Flora van BelgiŽ, het groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden. (2008)
GeÔllustreerde flora van Nederland, BelgiŽ en Luxemburg, Heimans, Heinsius en Thijsse.
Grassen, varens, mossen en korstmossen, Roger Phillips, Suzette E. Stumpel-Rienks.
Heukels Flora van Nederland, R. van der Meijden.
Natuurlijk tuinieren met inheemse planten, Peter Bulsing.
Nederlandse Oecologische Flora, E.J. Weeda, R. Westra, Ch. Westra, T. Westra ( 5 delen)
Nieuwe atlas van de Nederlandse flora, Floron
Stinzenplanten, D.T.E. van der Ploeg
Stinzenplanten, Piet Bakker, Evert Boeve
Vademecum wilde planten, Arie Koster
Wilde planten, V.Westhoff, P.A.Bakker, C.G. van leeuwen, E.E. van der Voo, R. Westra (3 delen)