Gekield

Bij een gekield blad vormt de hoofdnerf van de bladschijf een scherpe uitstekende lijst.