Kelkbuis

De bloembodem omgeeft het vruchtbeginsel tot aan de top. Als de bloembodem en het vruchtbeginsel niet vergroeid zijn (bovenstandig) wordt de bloembodem kelkbuis genoemd.
Kelkbuis wordt ook gebruikt voor het vergroeide deel van een normale kelk. De kelkblaadjes kunnen dan zo vergroeid zijn dat ze een kelkbuis vormen.