Kluisvrucht

Een droge openspringende vrucht metéén zaad per vrucht of vruchthokje, waarvan de vruchtwand niet verhout of leerachtig is.


Amandelwolfsmelk


Beemdooievaarsbek