Lemma

Een lemma (het onderste kroonkafje) komt voor bij de Grassenfamilie. Een lemma is het onderste schubvormige blaadje van een afzonderlijke grassenbloem (het bovenste noemt men palea).