Lenticellen

Een lenticel is een met een kurkachtige massa gevuld gaatje in de bast van een boom of een andere plant. Via de lenticellen kan uitwisseling van gassen plaatsvinden tussen de onderliggende levende weefsels en de omringende lucht.


Amerikaanse vogelkers