Vivipartie

Bij viviparie kiemt het zaad aan het eind van de ontwikkeling direct zonder kiemrust.


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0
Moerasstruisgras