Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Veelbloemige veldbies - Luzula multiflora subsp. multiflora

Andere namen

Frysk: Stofferke

English: Heath Wood-rush

Français: Luzule multiflore

Deutsch: Vielblütige Hainsimse

Verouderde of andere namen: Luzula pallescens

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Geslacht: Luzula (Veldbies)

Soort: Luzula multiflora ssp. multiflora

Naamgeving (Etymologie): Luzula ia afkomstig van het Italiaanse luciola (glimworm), een naam die door de Italianen ook gebruikt voor biezen, omdat uit het merg van deze planten kaarsenpitten (lucigno of lucignolo) gemaakt werden. Multiflora betekent met veel bloemen.

Ondersoorten: De andere ondersoort is Dichtbloemige veldbies (zie daar).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 20-60 cm.


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Louis Geraets - waarneming.nl


Erik-Jan Beenackers - waarneming.nl

Wortels: Het wortelstokje staat min of meer rechtop. Er zijn geen uitlopers. Worteldiepte 10 tot 20 cm.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


images.cyberfloralouisiana.com - CC BY-NC 3.0


db.herbarium.arizona.edu - CC BY-NC 3.0


s.idigbio.org - CC0-1.0

Stengels: De stengels staan stijf rechtop. Veelbloemige veldbies vormt dichte pollen.


Hugues Haeffner - CC BY-SA 2.0 FR


© Erik-Jan Beenackers - waarneming.nl


© Ed Michels - waarneming.nl


© Ed Michels - waarneming.nl

Bladeren: De dofgroene bladeren zijn vaak wat rood aangelopen. De rand is getand.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Louis Geraets - waarneming.nl


© Kjell Nilsen - waarneming.nl

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien in dichte, eivormige hoofdjes. Ze staan met vijf tot twintig (zelden minder) bij elkaar in een schermvormige of samengetrokken bloeiwijze. Ze zijn bruin of soms bleek. De helmknoppen zijn ongeveer 1 mm lang en iets korter tot iets langer dan de helmdraden (zelden zijn ze twee keer zo lang). De bloeiwijze is kluwenvormig samengetrokken. De meestal lichtbruine, 3-3,5 mm lange bloemdekbladen zijn geleidelijk in een lange punt versmald en duidelijk langer dan de vruchten.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Erik-Jan Beenackers - waarneming.nl


© Frans Langelaan - waarneming.nl

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden hebben aan de voet een aanhangsel. Dit aanhangsel beslaat hoogstens 1/3 deel van de rest van het zaad. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Kjell Nilsen - waarneming.nl


© Frans Langelaan - waarneming.nl


Luzula multiflora
dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofarme, kalkarme, zwak tot matig zure, humeuze grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, op wortelkluiten van omgewaaide bomen, moerasbossen en langs bospaden), bosranden, kapvlakten, grasland (nat, licht bemest grasland en onbemest hooiland), bermen, heide, langs spoorwegen (spoorbermen), opgespoten grond, zeeduinen (duinvalleien) en moerassen (veenmosrietland).

Verspreiding

Wereld: Luzula multiflora: Koude en koel-gematigde streken op het noordelijk halfrond. Ook in zuidelijk Zuid-Amerika, in de gebergten in Zuid- en Zuidoost-Azië, in Australië en op Antarctische eilanden. In Afrika alleen op enkele plaatsen in het noordwesten.


gbif.org

Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. multiflora)


gbif.org

Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora)

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, op de Waddeneilanden en plaatselijk in laagveengebieden. Elders is het zeldzaam, maar zeldzaam in zeekleigebieden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. multiflora)

verspreidingsatlas.nl

Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora)

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies:   Algemeen in de Kempen en vrij algemeen in de Zand- en Zandleemstreek en de Leemstreek. Elders zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora)

Wallonië: Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies: Vrij algemeen in de Ardennen. Elders vrij zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

   

© 2001-2018 K.M. Dijkstra