Wilde planten in Nederland en België

Veelbloemige veldbies - Luzula multiflora

Frysk-Stofferke

English-Heath Wood-rush

Français-Luzule multiflore

Deutsch-Vielblütige Hainsimse

Familie-Juncaceae (Russenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Luzula ia afkomstig van het Italiaanse luciola (glimworm), een naam die door de Italianen ook gebruikt voor biezen, omdat uit het merg van deze planten kaarsenpitten (lucigno of lucignolo) gemaakt werden. Multiflora betekent met veel bloemen.

Ondersoorten-Voorheen onderscheidde men twee ondersoorten-Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. congesta) en Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. multiflora). Tegenwoordig zijn het twee afzonderlijke soorten. Dichte veldbies (Luzula congesta) en Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-April t/m juni.

Afmeting-20-40, soms tot 60 cm.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


© Han Beeuwkes - verspreidingsatlas.nl


Caroline - cc by-nc 4.0


Ray Simpson - cc by-nc 4.0

Wortels-Het wortelstokje staat min of meer rechtop. Er zijn geen uitlopers. Worteldiepte 10 tot 20 cm.


db.herbarium.arizona.edu - cc by-nc 3.0


images.cyberfloralouisiana.com - cc by-nc 3.0


chri_arno - cc by-nc 4.0


Don Sutherland - cc by-nc 4.0

Stengels-Dichte pollen vormend. De stengels staan stijf rechtop.


Hugues Haeffner - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Ed Michels - waarneming.nl


pummel - cc by-nc 4.0


Tatyana Zarubo - cc by-nc 4.0

Bladeren-De dofgroene, vlakke bladen zijn lang wit gewimperd en vaak wat rood aangelopen. De rand is getand.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Tom Norton - cc by-nc 4.0


Carl-Adam Wegenschimmel - cc by-nc 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloeiwijze is niet samengetrokken, maar min of meer schermvormig. De meestal licht geelgroene tot donkerbruine, 2,5-3,9 mm lange bloemdekbladen zijn geleidelijk in een lange punt versmald en duidelijk langer dan de vruchten.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Erik-Jan Beenackers - waarneming.nl


Tom Norton - cc by-nc 4.0


Susan Elliott - cc by-nc 4.0

Vruchten en zaden-Driezadige doosvruchten. De zaden hebben aan de voet een aanhangsel. Dit aanhangsel beslaat hoogstens 1/3 deel van de rest van het zaad. De zaden zonder de aanhangsels zijn 0,9-1,2 mm lang. De aanhangsels zijn 0,3-0,4 (0,5) mm lang. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Kjell Nilsen - waarneming.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Deborah Barber - cc by-nc 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, stikstofarme, kalkarme, zwak tot matig zure, humeuze grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, op wortelkluiten van omgewaaide bomen, moerasbossen, langs bospaden, bosranden, kapvlakten, nat licht bemest grasland, onbemest hooiland, bermen, heide, spoorbermen, opgespoten grond, duinvalleien en veenmosrietland.

Verspreiding

Wereld-Voornamelijk op het Noordelijk halfrond.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl