Wilde planten in Nederland en België

Veenpluis - Eriophorum angustifolium

Frysk: Moark

English: Common Cottongrass

Français: Linaigrette à feuilles étroites

Deutsch: Schmalblättriges Wollgras

Synoniemen: Eriophorum polystachion

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), omdat het aartje er na de bloeitijd wollig uitziet. Angustifolium betekent met smalle bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Wollegras.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: April en mei  (soms tot in de herfst).

Afmeting: 30-60 cm.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels: Lange wortelstokken.


s.idigbio.org -
cc by-nc 3.0


web.corral.tacc.utexas.edu -
cc0-1.0


web.corral.tacc.utexas.edu -
cc0-1.0


web.corral.tacc.utexas.edu -
cc0-1.0

Stengels: Losse groepen. vormend. De gevulde, rechtopstaande stengels zijn rond, maar worden naar de top stomp driekantig. Meestal zijn ze donkergroen, maar later verkleuren ze vaak bloedrood tot zwartbruin.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren: De bladen, met een lange bladschijf, groeien aan de voet van de stengels. Vaak zijn ze roodachtig aangelopen. Ze zijn gootvormig, gekield, 2-6 mm breed en ze zijn plotseling versmald in een lang driekantig topdeel.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen: Tweeslachtig. Het onderste schutblad steekt boven de bloeiwijze uit en kan meer dan 20 cm lang worden. De drie tot acht aren, vind je bovenaan de gladde en kale stelen. Van de aren is er één die vrijwel zittend is en rechtop staat, terwijl de andere aren buigen. De langste aarstelen worden tot 8 cm lang. Ze zijn glad en kaal. De aren zijn 1-2 cm lang en kunnen tot vijftig bloemen bevatten. De helmknoppen zijn 2,5-5 mm lang. De kafjes zijn grijsbruin met maar één nerf. De borstels zijn gaaf.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vele witte haren worden 3-5 cm lang. Het driekantige nootje is 2-3 mm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra -
cc by-nc-sa 3.0 nl


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme tot zeer voedselarme, zwak zure tot zure, kalkarme grond (zand, leem en veen, zelden op klei).

Groeiplaatsen: Heide (natte plaatsen), moerassen (o.a. veenmosrietland, verlandende vennen, turfgaten en op bulten van levend hoogveen), waterkanten (langs greppels, hoogveenslenken en vennen), bossen (open plekken in berkenbroekbos), langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen (duinvalleien), grasland (heischraal grasland en hooiland), bermen en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Wereld: Gematigde en koude streken op het noordelijk halfrond. Ook in het Caribische gebied en zuidelijk Afrika.

Nederland: Vrij algemeen. Afgenomen.

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders veel zeldzamer. Afgenomen.
Wallonië:
Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeldzamer.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)
Flora Batava, deel 19, Jan Kops en F.W. van Eeden (1893)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl