Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Veenpluis - Eriophorum angustifolium

Andere namen

Frysk:Moark

English:Common Cottongrass

Français:Linaigrette à feuilles étroites

Deutsch:Schmalblättriges Wollgras

Verouderde of andere namen:Eriophorum polystachion

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Geslacht: Eriophorum (Wollegras)

Soort: Eriophorum angustifolium

Naamgeving (Etymologie): Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), omdat het aartje er na de bloeitijd wollig uitziet. Angustifolium betekent met smalle bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur:Overblijvend.

Plantvorm:Kruid.

Winterknoppen:Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: April en mei, soms ook in september, oktober.

Afmeting: 30-60 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels:Lange wortelstokken.


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


web.corral.tacc.utexas.edu - CC0-1.0


web.corral.tacc.utexas.edu - CC0-1.0


web.corral.tacc.utexas.edu - CC0-1.0

Stengels: De gevulde, rechtopstaande stengels zijn rond, maar worden naar de top stomp driekantig. Meestal zijn ze donkergroen, maar later verkleuren ze vaak bloedrood tot zwartbruin. Veenpluis vormt losse groepen.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De bladen, met een lange bladschijf, groeien aan de voet van de stengels. Vaak zijn ze roodachtig aangelopen. Ze zijn gootvormig, gekiel, 2-6 mm breed en ze zijn plotseling versmald in een lang driekantig topdeel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De drie tot acht aren vind je bovenaan de stengels. Ze hebben gladde stelen. Van de aren is er één die vrijwel zittend is en rechtop staat, terwijl de andere aren buigen. De langste aarstelen worden tot 8 cm lang. Ze zijn glad en kaal. De aren zijn 1-2 cm lang en kunnen tot vijftig bloemen bevatten. De helmknoppen zijn 3-5 mm. De grijsbruine kafjes hebben maar één nerf. Het onderste schutblad steekt boven de bloeiwijze uit en kan meer dan 20 cm lang worden.


Mannelijk
Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Vrouwelijk
© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vele witte haren worden 3-5 cm lang. Het driekantige nootje is 2-3 mm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme tot zeer voedselarme, zwak zure tot zure, kalkarme grond (zand, leem en veen, zelden op klei).

Groeiplaatsen: Heide (natte plaatsen), moerassen (o.a. veenmosrietland, verlandende vennen, turfgaten en op bulten van levend hoogveen), waterkanten (langs greppels, hoogveenslenken en vennen), bossen (open plekken in berkenbroekbos), langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen (duinvalleien), grasland (heischraal grasland en hooiland), bermen en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Wereld:Gematigde en koude streken op het noordelijk halfrond. Ook in het Caribische gebied en zuidelijk Afrika.


gbif.org

Nederland:Plaatselijk vrij algemeen in het noordosten van het land, in Noord-Brabant en in Noord-Limburg en vrij zeldzaam in laagveengebieden, in het midden en oosten van het land en op de Waddeneilanden. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen:Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeer zeldzaam. Achteruitgaand.
Rode lijst. Kwetsbaar.


Wallonië: Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora Batava, deel 19, Jan Kops en F.W. van Eeden (1893)


Flora Batava, deel 19, Jan Kops en F.W. van Eeden (1893)


Schmallblättriges Wollgras
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


A
Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra