Veldbeemdgras

Namen

Wetenschappelijk: Poa pratensis (Poa humilis, Poa subcaerulea)

Nederlands: Veldbeemdgras (Smal beemdgras, Beemdgras)

Frysk: Miedegers

English: Smooth Meadow-grass (Smooth-Stalked Meadow-grass)

Français: Pâturin des prés

Deutsch: Wiesen-Rispengras

Familie: Grassenfamilie, Poaceae (Gramineae)

Geslacht: Poa, Beemdgras

Ondersoorten: Poa pratensis subsp. pratensis, Poa pratensis subsp. angustifolia en Poa pratensis subsp. latifolia.

Naamgeving: Poa is het Griekse woord voor grasen pratensis betekent in weiden groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 10-90 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Daderot - Public Domain


Forest en Kim Starr - CC BY 3.0

Wortels: Kruipende, witte en vaak vertakte wortelstokken
.


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Forest en Kim Starr - CC BY 3.0


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR


http://herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn vaak rond of soms iets afgeplat en meestal glad. Veldbeemdgras vormt matten.


Petr Filippov - CC BY-SA 3.0


Rasbak - CC BY-SA 3.0


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladeren zijn vlak of samengevouwen (niet opgerold) en met een gootje in het midden. Ze zijn 2-6 mm breed. De bovenkant is ietwat blauwig en de bladeren hebben een gewimperde voet. De bladschede is gekield en kaal, behalve een zeer kort behaard, ongeveer driehoekig stukje bovenaan de schede. Het stompe tongetje is 0,5-2 mm lang. Het zet zich als een vliezig randje langs het bovenste deel van de bladschede voort.


Matt Lavin - CC BY-SA 2.0


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


Annick Larbouillat - CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De grijzige bloempluim is 5-10 cm en bevat veel bloemen. De onderste, ruwe zijtakken van de pluim zitten met drie tot vijf bijeen. De aartjes zijn vlak en 4-6 mm lang. De kelkkafjes zijn ongeveer even lang en, evenals het onderste kroonkafje, behaard.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op droge tot zeer vochtige, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (minerale grondsoorten en op stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Grasland (vochtig, bemest grasland, hooiland en weiland), zeeduinen (duingrasland en hoge, zandige kwelders op de grens met lage duintjes), tussen straatstenen, muren, stoepranden, wegranden, bossen (open plekken) en struwelen.

Verspreiding

Wereld: In alle werelddelen, in gebieden met een vrij koud en gematigd klimaat

Veldbeemdgras - Poa pratensis

Nederland: Algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Veldbeemdgras - Poa pratensis

Wallonië: Algemeen.

Oude illustraties

Flora Batava, deel 18, Jan Kops en F.W. van Eeden (1889)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

Wiesen-Rispengras

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


© 2001-2017 K.M. Dijkstra