Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Veldgerst - Hordeum secalinum

Andere namen

Frysk: Stûkraai

English: Meadow Barley

Français: Orge faux-seigle

Deutsch: Roggen-Gerste

Verouderde of andere namen: Hordeum pratense, Hordeum nodosum

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Geslacht: Hordeum (Gerst)

Soort: Hordeum secalinum

Naamgeving (Etymologie): Hordeum is oud Latijn voor Gerst. Waarschijnlijk komt Hordeum van het Griekse horreo (stijf staan of borstelig zijn), naar de ruwe kafnaalden of van het Latijnse hordus (zwaar), omdat gerstenbrood bijzonder zwaar is. Secalinum betekent roggeachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-80 cm.


© Frank van Gessele - verspreidingsatlas.nl


Daderot - CC0


TomCatX - CC BY-SA 3.0


BerndH - CC BY-SA 3.0

Wortels:


Griensteidl - CC BY-SA 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De bloeiwijze staat rechtop.


BerndH - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bladeren: De bladeren zijn grijsachtig groen. De onderste bladeren zijn dicht zachtharig, vooral op de scheden. Meestal hebben ze korte oortjes. De bovenste bladschede is weinig of niet opgeblazen.


Griensteidl - CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De aartjes aan de zijkanten zijn kleiner dan het middelste, maar ze zijn wel normaal ontwikkeld. De kelkkafjes zijn priemvormig tot naaldvormig. De opgerichte naalden zijn hoogstens 1½ cm lang en vaak wat roze van kleur.


Willemien Troelstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Griensteidl - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, soms vrij natte, matig voedselrijke, niet te zwaar bemeste, zoete tot brakke, meestal kalkhoudende grond (zeeklei, rivierklei, zavel en mergel).

Groeiplaatsen: Grasland (vochtig, bemest grasland, weiland, hooiweide, oud, niet gescheurd en niet te zwaar bemest kamgrasland, middelhoge delen van uiterwaarden en drogere ruggen en dammen in nat grasland) en kwelders (hoogste delen van schorren, die alleen bij stormvloed bereikt worden door de zee).

Verspreiding

Wereld: Noordwest-Afrika, maar het meest in Zuid- en West-Europa. Zeer zeldzaam in het Oostzeegebied. Ingeburgerd in Chili en Zuid-Afrika.


gbif.org

Nederland: Vrij zeldzaam in laagveen- en zeekleigebieden in het westen van het land, in het noordelijk zeekleigebied en in het rivierengebied. Zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Polders en vrij zeldzaam langs de grote rivieren. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeldzaam tot zeer zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.
Rode lijst. Bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Roggen-Gerste
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra