Wilde planten in Nederland en België

Veldgerst - Hordeum secalinum

Frysk-Stûkraai

English-Meadow Barley

Français-Orge faux-seigle

Deutsch-Roggen-Gerste

Synoniemen-Hordeum pratense, Hordeum nodosum

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Hordeum is oud Latijn voor Gerst. Waarschijnlijk komt Hordeum van het Griekse horreo (stijf staan of borstelig zijn), naar de ruwe kafnaalden of van het Latijnse hordus (zwaar), omdat gerstenbrood bijzonder zwaar is. Secalinum betekent roggeachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m augustus.

Afmeting-30-80 cm.


© Frank van Gessele - verspreidingsatlas.nl


admss - cc by-nc 4.0


Johan Devos - cc by-nc 4.0


BerndH - cc by-sa 3.0

Wortels


Griensteidl - cc by-sa 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-Een rechtopstaande bloeiwijze.


BerndH - cc by-sa 3.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Michiel van Vliet - cc by-nc-nd 4.0

Bladeren-De bladen zijn grijsachtig groen. De onderste bladen zijn dicht zachtharig, vooral op de scheden. Meestal hebben ze korte, sikkelvormige oortjes. De bovenste bladscheden zijn weinig of niet opgeblazen.


Griensteidl - cc by-sa 3.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Erik Simons - cc by 4.0


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De bloeiwijze staat rechtop. De aartjes aan de zijkanten zijn kleiner dan het middelste, maar ze zijn wel normaal ontwikkeld. De kelkkafjes zijn priemvormig of naaldvormig. De kelkkafjes met de opgerichte naalden zijn hoogstens 1½ cm lang en vaak wat roze van kleur. De naald van het lemma van het middelste aartje is één tot twee keer zo lang als de rest van het lemma.


Willemien Troelstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Griensteidl - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Stephen Leroy - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Stephen Leroy - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


BerndH - cc by-sa 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op matig droge of meestal vochtige, soms vrij natte, matig voedselrijke, niet te zwaar bemeste, zoete tot brakke, meestal kalkhoudende grond (zeeklei, rivierklei, zavel en mergel).

Groeiplaatsen-Vochtig bemest grasland, weiland, hooiweide, oud niet gescheurd en niet te zwaar bemest grasland, middelhoge delen van uiterwaarden, drogere ruggen en dammen in nat grasland, hoogste delen van schorren of kwelders die alleen bij stormvloed bereikt worden door de zee.

Verspreiding

Wereld-Voornamelijk in Zuid- en West-Europa.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl