Wilde planten in Nederland en België

Veldhondstong - Cynoglossum officinale

Frysk-Rûge hûnetonge

English-Hound's-tongue

Français-Cynoglosse officinal

Deutsch-Echte Hundszunge

Synoniemen-Hondstong

Familie-Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Cynoglossum komt van het Griekse kynos (hond) en glossa (tong), hetgeen betrekking heeft op de vorm en beharing van de bladen. Officinale betekent geneeskrachtig of uit de apotheken.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig of meerjarig

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-30-80 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


H. Zell - cc by-sa 3.0

Wortels-Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De grijze stengels zijn kort behaard, dicht bebladerd en met naar boven toe talrijke zijtakken.


Zeynel Cebeci - cc by-sa 4.0


Bernd Haynold - cc by 2.5


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0

Bladeren-De bladen zijn langwerpig of lancetvormig en niet getand. De onderste bladen zijn kort gesteeld (steelachtig versmald) en de bovenste zijn zittend en halfstengelomvattend.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Matt Lavin - cc by-sa 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloeiwijze is vertakt. De bloemen zijn eerst bruinrood, maar later worden ze vuilpaars of heel soms wit. Ze zijn 5-7 mm en trechtervormig. De kroonbuis is kort en afgesloten door keelschubben. De kroonslippen zijn uitgespreid.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-De splitvruchten zijn afgeplat. Ze bevatten vier nootjes met haakvormige stekels en een verdikte rand. Ze zijn 6-8 mm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Didier Gachon - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of half beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, vaak oppervlakkig geroerde en humusarme grond (mergel, zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Dijken, kalkrijke ruigten, weiland, door schapen begraasde mergelhellingen, bosranden, struwelen, duinhellingen, duin-berkenbos, duinbermen, mosduinen en duinstruweel.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa tot in Centraal-Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam..

Wallonië-Inheems. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl