Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Veldhondstong - Cynoglossum officinale

Andere namen

Frysk: Rûge hûnetonge

English: Hound's-tongue

Français: Cynoglosse officinal

Deutsch: Echte Hundszunge

Verouderde of andere namen: Hondstong

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Boraginales

Familie: Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie)

Geslacht: Cynoglossum (Hondstong)

Soort: Cynoglossum officinale

Naamgeving (Etymologie): Cynoglossum komt van het Griekse kynos (hond) en glossa (tong), hetgeen betrekking heeft op de vorm en beharing van de bladen. Officinale betekent geneeskrachtig of uit de apotheken.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 30-80 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


H. Zell -
CC BY-SA 3.0

Wortels: Een penwortel.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De grijze stengels zijn kort behaard, dicht bebladerd en dragen naar boven toe talrijke zijtakken.


Zeynel Cebeci -
CC BY-SA 4.0


Bernd Haynold -
CC BY 2.5


Olivier Pichard -
CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 3.0

Bladeren: De bladeren zijn langwerpig en niet getand. De onderste bladeren zijn kort gesteeld en de bovenste stengelomvattend.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Matt Lavin -
CC BY-SA 2.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze is vertakt. De bloemen zijn bruinrood, maar worden later vuilpaars of heel soms wit. Ze zijn 5-7 mm groot en trechtervormig. De kroonbuis is kort en afgesloten door keelschubben. De kroonslippen zijn uitgespreid.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn afgeplat. Ze bevatten vier nootjes en hebben haakvormige stekels en een verdikte rand. Ze zijn 6-8 mm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Didier Gachon - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, vaak oppervlakkig geroerde en humusarme grond (mergel, zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), grasland (weiland, door schapen begraasde mergelhellingen), bosranden, struwelen en zeeduinen (duinhellingen, duin-berkenbos, duinbermen, mosduinen en duinstruweel).

Verspreiding

Wereld: Europa, behalve in de meest noordelijke en zuidelijke delen. Ook in Siberië. Ingevoerd in Noord-Amerika.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in de duinen, noordelijk tot op Texel en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht en in het rivierengebied.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen in de duinen en zeldzaam in het Maasgebied. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 5 (1800)


Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra