Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Veldrus - Juncus acutiflorus

Andere namen

Frysk: Skerpe rusk

English: Sharp-flowered Rush

Français: Jonc noueux

Deutsch: Spitzblütige Binse

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Geslacht: Juncus (Rus)

Soort: Juncus acutiflorus

Naamgeving (Etymologie): Juncus komt van het Latijnse jungere (verbinden), omdat soorten van dit geslacht werden gebruikt als bind- en vlechtmateriaal. Acutiflorus betekent met spitse bloemen.

Kruising: Veldrus kan een bastaard vormen met Zomprus (Juncus x surrejanus) en eveneens met Alpenrus (Juncus × langii).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt of geofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 30-90 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels: Een kruipende en soms vertakte wortelstok van enkele mm dikte.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande staan vaak in een rij. Niet-bloeiende stengels dragen meer dan één volledig blad. De rolronde bloeistengels zijn aan de voet iets afgeplat en omhuld door enkele scheden zonder bladschijf. Hogerop aan de stengel zitten drie tot vijf volledige bladeren.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bladeren: De naaldvormige, rolronde, ongeveer 1-1,5 mm brede  bladen zijn vaak vrij donker groen. Ze zijn borstelvormig, niet gegroefd en in kamertjes verdeeld door van buiten af zichtbare dwarsschotten.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien in talrijke hoofdjes. De bloeiwijze is rijk vertakt. Het onderste schutblad is meestal korter dan de bloeiwijze. De zes bloemdekbladen zijn donker roodbruin en lopen uit in een bijna naaldvormige en vaak naar buiten gekromde spits. De binnenste drie bloemdekbladen zijn langer dan de buitenste drie. Bloemen met  drie meeldraden  en een stijl  met drie stempels.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn roodbruin en worden ongeveer 3 mm lang. Ze steken met de lange snavel boven alle bloemdekbladen uit. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


AnRo0002 - CC0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of liefst niet bemeste, meestal zwak zure tot neutrale grond (humeus zand, löss en leem, zelden op veen). Vaak is er ijzerrijke kwel aanwezig.

Groeiplaatsen: Heide (moerassige plaatsen en langs slenken), grasland (nat, licht bemest grasland, weiland, hooiland op dalwanden aan beekjes, blauwgrasland en terreinglooiingen), bermen, waterkanten (langs greppels, heidevennen, bermsloten en bij bronnen), afgegravingen en zeeduinen (slootkanten in de binnenduinrand en langs de randen van duinvalleien).

Verspreiding

Wereld: Op enkele plaatsen in Zuidwest-Azië, op Newfoundland en in West- en Midden-Europa. Noordoostelijk tot in Denemarken en Polen. Ingevoerd in Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in aangrenzende laagveengebieden en het aangrenzende rivierengebied. Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Veldrus

verspreidingsatlas.nl

Veldrus x Zomprus (Juncus x surrejanus)

verspreidingsatlas.nl

Veldrus x Alpenrus(Juncus × langii)

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeldzamer.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra