Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Vergeten wikke - Vicia sativa subsp. segetalis

Andere namen

Frysk: Fergetten wikje

English: Common Vetch

Français: Vesce des moissons

Deutsch: Acker-Schmalblattwicke

Verouderde of andere namen: Vicia segetalis, Akkerwikke

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Vicia (Wikke)

Soort: Vicia sativa ssp. segetalis

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Sativa betekent die gezaaid wordt en segetalis is tussen het graan groeiend.

Ondersoorten: De beide andere ondersoorten zijn: Smalle wikke en Voederwikke.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig, maar soms tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni en juli, soms weer in september en oktober.

Afmeting: 10-100 cm.


© Edwin Dijkhuis - verspreidingsatlas.nl


© Edwin Dijkhuis - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Thierry Sénéchal-Chevallier - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: Een omvangrijk stelsel van dunne, diep reikende wortels.

Stengels: De klimmende, donkergroene stengels zijn alleen aan de voet vertakt en voor een deel ondergronds.


Hans Toetenel - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Rasbak - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De onderste bladeren met één of twee paar omgekeerd hartvormige deelblaadjes, hogerop met drie tot zes paar langwerpige tot lijnvormige deelblaadjes en aan het eind een vertakte rank. De bovenste deelblaadjes zijn 3-6 mm en niet of nauwelijks smaller dan de onderste. De steunblaadjes zijn meestal getand.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Tweeslachtig. De alleenstaande of met twee (soms tot vier) bij elkaar groeiende bloemen groeien vanuit de bladoksels. Ze zijn 1-2 cm. De bloemen zijn meestal tweekleurig. De vlag is bleekroze of paarsachtig en de zwaarden zijn paarsrood. De kelktanden zijn bijna gelijk en weinig korter tot iets langer dan de buis.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een doosvrucht. De rechtopstaande peulen zijn min of meer cilindervormig en glad. Later worden ze kaal en zwart of zwartbruin. De tot 7 cm lange peulen zijn donkerbruin tot zwart, kaal en niet ingesnoerd tussen de zaden. Ze bevatten vier tot twaalf zaden. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, grazige tot open plaatsen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet te zure, vaak iets kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, mergel en löss).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (schraal grasland), dijken, heggen, akkers (graanakkers), rotsachtige plaatsen, ruigten, schrale overhoeken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen (duinhellingen, in duinvalleien tussen ijl dwergstruweel, binnenduinweiland en duingrasland), rivierduinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond en afgravingen.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Midden-Europa.


gbif.org

Vicia sativa


gbif.org

Vergeten wikke

Nederland: Vrij algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Al voor 1500 ingevoerd (archeofyt).


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Vicia sativa (Smalle wikke, Vergeten wikke en Voederwikke)

Wallonië: Algemeen, maar wat minder in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra