Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma

Andere namen

Frysk: Wikeartsje

English: Smooth Tare

Français: Vesce à quatre graines

Deutsch: Viersamige Wicke

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Vicia (Wikke)

Soort: Vicia tetrasperma ssp. tetrasperma

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Tetrasperma betekent vierzadig.

Ondersoort: De andere ondersoort is Slanke wikke (Vicia tetrasperma subsp. gracilis).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 15-70 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Stengels: De klimmende stengels zijn vrijwel kaal.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Bladeren: De bladeren zijn geveerd en bestaan uit drie tot acht (meestal vier ) paar langwerpig-lijnvormige deelblaadjes met een lengte van 0,5-2 cm. Ze hebben een een gave rand en een afgeronde tot zwak hartvormige top met een stekelpuntje. De steunblaadjes zijn aan de buitenkanten geoord.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Bloemen: Tweeslachtig. IJle trossen met één tot drie, blauwpaarse of blauwachtig witte, 0,4-0,9 cm grote bloemen. De kelktanden zijn korter dan de kelkbuis en langer dan de bloemkroon.


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Vruchten: Een doosvrucht. De lichtbruine, kale peulen zijn 0,9-1,6 cm lang. Meestal bevatten ze vier zaden. De steel van de tros is 2-4 cm, ongeveer even lang als het bijbehorende blad. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkhoudende grond (lemig zand, leem, zavel, veen en löss).

Groeiplaatsen: Akkers, dijken, struwelen, heggen, braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorbermen), bermen en op kanaaldijken.

Verspreiding

Wereld: Vicia tetrasperma: Oorspronkelijk uit Zuid-Europa en Noordwest-Afrika. Ingeburgerd in Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Slanke wikke en Vierzadige wikke (Vicia tetrasperma)


gbif.org

Vierzadige wikke

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in Zeeland, Zuid-Limburg, langs de grote rivieren, op Texel, in het oosten van Groningen en bij Amsterdam. Elders is de soort zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Plaatselijk vrij algemeen in de Leemstreek, de Zand- en Zandleemstreek en in de Maasvallei. Elders veel zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

© 2001-2019 K.M. Dijkstra