Wilde planten in Nederland en België

Viltig kruiskruid - Jacobaea erucifolia

Frysk-Smelle krúswoartel

English-Hoary Ragwort

Français-Séneçon à feuilles de roquette

Deutsch-Raukenblättriges Greiskraut

Synoniemen-Senecio erucifolius, Smalbladig kruiskruid

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Dit kruid was gewijd aan Sint-Jacob, de beschermheilige van de paarden, vandaar de Nederlandse en wetenschappelijke naam (Jacobaea). Erucifolia betekent met blad als Eruca (een koolsoort).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m oktober.

Afmeting-30-120 cm.


Victor M. Vicente Selvas - cc by-sa 3.0


Quartl - cc by-sa 3.0


Paul Fabre - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Wortels-Een kruipende wortelstok met uitlopers.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn meestal groen of soms rood. Ze zijn alleen boven het midden vertakt. Eerst zijn ze spinragachtig behaard, maar de beharing verdwijnt later.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Quartl - cc by-sa 3.0


Salicyna - cc by-sa 4.0


Salicyna - cc by-sa 4.0

Bladeren-Giftig. Ook de bladen zijn spinragachtig behaard en ook dit verdwijnt later weer, behalve aan de onderkant. Verder zijn de bladen eirond, diep één- tot tweevoudig veerdelig met lijnvormige, in één vlak geplaatste bladslippen. De bladrand is iets naar beneden omgebogen. De onderste bladen zijn gesteeld. Tijdens de bloei zijn deze meestal nog niet verdord.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Salicyna - cc by-sa 4.0


Quartl - cc by-sa 3.0


Quartl - cc by-sa 3.0

Bloemen-Polygaam. De bloemhoofdjes vormen smalle, schermvormige pluimen. De hoofdjes zijn 1,2-1,5 cm. De twaalf tot vijftien lintbloemen zijn glanzend geel en 6-8 mm lang. Heel zelden ontbreken de lintbloemen. De buisbloemen zijn geel. Het omwindsel is meestal klokvormig en heeft een vier- tot zesbladig buitenomwindsel. De omwindselbladen meestal zonder zwarte top.


Jozefsu - cc by-sa 4.0


Pieter Pelser - cc by 3.0


Isidre blanc - cc by-sa 3.0


André Karwath - cc by-sa 2.5

Vruchten en zaden-Alle nootjes zijn dicht kort behaard. Het vruchtpluis is vuilwit. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Isidre blanc - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, zelden licht beschaduwde, grazige, soms vrij open plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond (klei, mergel, leem, zavel en zand, stenige plaatsen en zelden op veen).

Groeiplaatsen-Polderdijken, rivierdijken, bermen, kalkgrasland, vochtig bemest grasland, verruigd grasland, langs rivieren, sloten en beken, spoorbermen, opgespoten kalkrijk zand, struwelen op rivierduinen, grienden, heggen, ruigten, plantsoenen, duinen, rolsteenstranden, drooggevallen zandplaten, kalkhellingen en kleiputten.

Verspreiding

Wereld-Gematigde streken in Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl