Wilde planten in Nederland en België

Vogelwikke - Vicia cracca

Frysk: Fûgelwikje

English: Tufted Vetch

Français: Vesce cracca

Deutsch: Vogel-Wicke

Synoniemen:

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Cracca is afgeleid vanuit het Sanskriet krak (sierlijk of slank, de groei betreffende).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 30-200 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Diep wortelend met ondergrondse uitlopers. Met wortelknolletjes.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


plantdata.bio.cmich.edu -
CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: De opstijgende of klimmende stengels kunnen vrijwel kaal zijn, maar ook dicht zijdeachtig behaard.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De verspreidstaande bladeren zijn geveerd met twaalf tot twintig lijnvormige tot langwerpige, 2-6 mm brede en 0,5-3 cm lange deelblaadjes en een vertakte rank. Deze rank kan zich vasthechten aan stengels van andere planten, zoals grassen. De bladrand is gaaf. Er zijn kleine steunblaadjes.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. Langgsteelde, rijkbloemige (tien tot dertig bloemen) trossen, die naar één kant zijn gekeerd. Ze zijn ongeveer even lang als de schutbladen. De 0,8-1,2 cm grote bloemen zijn van buiten paars en van binnen blauw, maar soms zijn ze lichtblauw of wit. De bovenste helft van de vlag is verbreed en omhoog gebogen, de plaat van de vlag is ongeveer even lang als de nagel. Bloemen met een vijftandige kelk, tien met elkaar vergroeide meeldraden en een bovenstandig vruchtbeginsel met stijl en stempel.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. De gladde peulen zijn 1-2½ cm lang, bruin, kaal en aan de voet versmald tot een steeltje, dat korter is dan de kelkbuis. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij natte tot matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, huushoudende grond (alle grondsoorten, behalve hoogveen).

Groeiplaatsen: Bosranden, struwelen, heggen, grazige ruigten, moerassen (rietland), waterkanten, grasland (vochtig, bemest grasland), bermen, dijken, langs spoorwegen (spoorbermen), overhoeken, plantsoenen, zeeduinen (duinvalleien), rolsteenstranden en op de bovenrand van zandige kwelders, die zeer zelden bereikt worden door zeewater.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk in gematigde en koelere streken in Europa en Azië. Nu in alle werelddelen.

Nederland: Algemeen.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Cruijdeboek, deel 4, Rembert Dodoens. Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke (1554)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL