Wilde planten in Nederland en België

Vroege ereprijs - Veronica praecox

Frysk

English-Breckland Speedwell

Français-Véronique précoce

Deutsch-Früher Ehrenpreis

Synoniemen

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De naam ereprijs is mogelijk afkomstig van de Vlaamse botanist Dodoens, die de planten eer ende prijs oft loff gaf vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Er zijn echter nog een tweetal verklaringen in omloop. Ereprijs zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans kregen van deze bloemen. Een derde verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager, dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Toen gaf hij het plantje de naam ereprijs. Veronica is genoemd naar de heilige Veronica. Veronica zou in een zweetdoek de afdruk gekregen hebben van het aangezicht van Christus. Sommigen menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk. Praecox betekent vroegtijdig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-April t/m juni.

Afmeting-2-25 cm.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Hermann Schachner - cc0

Wortels-Worteldiepte tot 10 cm.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De min of meer rechtopstaande stengels zijn weinig of niet vertakt.


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren-De eironde of soms zwak drielobbige bladen hebben een diep gekartelde rand.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Hermann Schachner - cc0

Bloemen-Tweeslachtig. De bovenste schutbladen zijn klein en hebben een gave rand. De bloemen zijn lichtblauw en worden 5-7 mm breed. De kelk is ongeveer 4 mm lang en wordt na de bloei nauwelijks groter. De stijl wordt ongeveer 2 mm lang.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Fornax - cc by-sa 3.0


Hermann Schachner - cc0

Vruchten en zaden-De vruchtstelen zijn weinig langer dan de vruchtkelk. De doosvruchten zijn omgekeerd eivormig. Ze zijn meer lang dan breed, verspreid klierachtig behaard en ten hoogste tot één-achtste ingesneden. De zaden zijn schotelvormig. Tweezaadlobbig.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen op droge, goed gedraineerde, matig voedselrijke, vaak kalkhoudende, zelden zwak zure, meestal verstoorde grond (zavel).

Groeiplaatsen-Akkers, akkerranden, grazige plaatsen op rivierduinen, open plekken in bermen, open plekken en steile hellingen in grasland, op de steile bovenrand van dijken en braakliggende grond.

Verspreiding

Wereld-Europa, maar niet in het noorden, Zuidwest-Azië en Noordwest-Afrika.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam. Nog slechts op één plek.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam. Sinds 1905 werd de soort niet meer gevonden in Vlaanderen, maar in 2001 werden een aantal exemplaren aangetroffen op een spoorwegterrein in Adinkerke.

Wallonië- Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl