Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Waterpeper - Persicaria hydropiper

Andere namen

Frysk: Bitterblêd

English: Water-pepper

Français: Poivre d'eau

Deutsch: Wasserpfeffer

Verouderde of andere namen: Polygonum hydropiper

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Caryophyllales

Familie: Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Geslacht: Persicaria (Duizendknoop)

Soort: Persicaria hydropiper

Naamgeving (Etymologie): Persicaria betekent perzikkruid (de bladeren lijken op die van de Perzik). Hydropiper is afgeleid van het Griekse hydor (water) en het Latijnse piper (peper).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 20-80 cm.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Show_ryu - CC BY-SA 3.0


Harry Rose - CC BY 2.0

Wortels


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


fm-digital-assets.fieldmuseum.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De ronde,  scherp naar peper smakende stengels zijn meestal van de voet af vertakt en vertonen vaak een S-bocht. Aan de voet liggen ze op de grond, wortelen op de knopen en richten zich dan op.


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De tot 10 cm lange,  verspreidstaande  bladeren hebben  een brandend scherpe smaak. Ze zijn smal langwerpig, hebben een wigvormige voet, een zwak gegolfde rand en een toegespitste top. Ze zijn nauwelijks gesteeld, zwak glanzend, aan de bovenkant kaal en van onderen op de middennerf met stekelhaartjes. Soms  hebben ze  halverwege het blad een zwarte vlek in  de vorm van een halve maan. De bladrand is gaaf. Daar  waar de bladsteel aan de stengel zit, zie  je een vrij  groot tuitje.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen: Tweeslachtig. In de oksels van bladeren groeien de bladerde schijnaren, die aan de top overhangen. Ook aan het eind van de  bloeistengel zie je een vrij lange bloeiwijze. De bloemen hebben een drietallig of viertallig bloemdek. De bloemdekbladen zijn aan de voet vergroeid en grotendeels groen, alleen bovenaan zijn ze roze of wit. Op elk bloemdekblad groeien twintig tot vijftig klieren op het vergroeide en het vrije deel van dit bloemdekblad. Het bovenstandig vruchtbeginsel  heeft  twee stijlen  met  stervormige stempels  en tot acht  meeldraden.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De dopvruchten zijn dof. De nootjes zijn bruin of zwart. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, humeuze, vaak kalkarme grond (de meeste grondsoorten, maar minder op zware grond).

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs weilandsloten, vijvers, rivierarmen, droogvallende greppels en sloten en op slootbagger), bossen (moerasbossen, langs drassige bospaden, elzenbroekbos en wilgenvloedbos), grienden, grasland, in de lente droogvalende laagten, laagten in uiterwaarden en akkers (verslempte plaatsen).

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken op het noordelijk halfrond en in Zuidoost-Azië. Ingeburgerd in Australië en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Algemeen, maar zeldzaam in Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen, maar zeldzaam in het kustgebied.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Algemeen, maar zeldzamer in de Kalkstreek en Lotharingen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2 (1796)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2 (1796)


A
Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

 

© 2001-2019 K.M. Dijkstra