Wilde planten in Nederland en België

Waterpostelein - Lythrum portula

Frysk-Wetterposlein

English-Water-purslane

Français-Peplis portula

Deutsch-Sumpfquendel

Synoniemen-Peplis portula

Familie-Lythraceae (Kattenstaartfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Lythrum is afgeleid van het Griekse lythron (bloed, uit wonden vloeiend), hetgeen betrekking heeft op de bloemkleur. Portula verwijst naar de gelijkenis met Portulaca (Postelein).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-5-25 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Wortels


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De vierkantige, kruipende stengels zijn doorschijnend, vaak roodachtig en min of meer liggend. Ze zijn aan de voet vertakt en wortelen op de knopen. Ze kunnen ook ondergedoken zijn.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Bladeren-De tegenoverstaande bladen zijn vrij vlezig en soms rood aangelopen. Ze zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig en hebben een ronde tot afgeknotte top en zijn in korte steel versmald.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen groeien afzonderlijk in bladoksels. Ze zijn paars, roze of witachtig, 1-2 mm groot en hebben zes kroonbladen, maar soms zijn die afwezig. Er zijn eveneens zes kelkbladen. De kelk is klokvormig. De kelkbladen zijn ongeveer even lang als de bijkelkslippen. De kelkbuis is even lang als breed.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-De doosvruchten zijn bolrond en langer dan de kelkbuis. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, soms half beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, zwak zure zand- en leemgrond of in ondiep, voedselarm, zwak zuur water.

Groeiplaatsen-Langs vennen, beekoevers, modderige poelen, greppels, stilstaande sloten en ijsbaantjes, drooggevallen plaatsen, kale bodems, open plekken in nat grasland, kale plekken in nat weiland, afgravingen, duinvalleien, moerassige heide en drassige bospaden.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa en Noordwest-Afrika.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl