Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Waterpostelein - Lythrum portula

Andere namen

Frysk: Wetterposlein

English: Water-purslane

Français: Peplis portula

Deutsch: Sumpfquendel

Verouderde of andere namen: Peplis portula

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Myrtales

Familie: Lythraceae (Kattenstaartfamilie)

Geslacht: Lythrum (Kattenstaart)

Soort: Lythrum portula

Naamgeving (Etymologie): Lythrum is afgeleid van het Griekse lythron (bloed, uit wonden vloeiend), hetgeen betrekking heeft op de bloemkleur. Portula verwijst naar de gelijkenis met Portulaca (Postelein).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 5-25 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De vierkantige, kruipende stengels zijn doorschijnend, vaak roodachtig en min of meer liggend. Ze zijn aan de voet vertakt en wortelen op de knopen.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De tegenoverstaande bladeren zijn vrij vlezig en soms rood aangelopen. Ze zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig, hebben een ronde tot afgeknotte top en zijn in korte steel versmald.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien afzonderlijk in bladoksels. Ze zijn paars, roze of witachtig, 1-2 mm groot en hebben zes kroonbladen, maar soms zijn die afwezig. Er zijn eveneens zes kelkbladen. De kelk is klokvormig. De kelkbladen zijn ongeveer even lang als de bijkelkslippen.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten zijn bolrond en langer dan de kelkbuis. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms half beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, zwak zure zand- en leemgrond of in ondiep, voedselarm, zwak zuur water.

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs vennen, beekoevers, modderige poelen, greppels, stilstaande sloten, ijsbaantjes en drooggevallen plaatsen), kale bodems, grasland (open plekken in nat grasland en kale plekken in nat weiland), afgravingen, zeeduinen (duinvalleien), heide (moerassige plaatsen) en bossen (drassige bospaden).

Verspreiding

Wereld: Europa. Noordelijk tot in het Oostzeegebied. Ook in Noordwest-Afrika. Ingeburgerd in het westen van de Verenigde Staten, in Midden- en Zuid-Amerika en in Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land en zeldzaam op de Waddeneilanden, in de duinen, in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Vrij zeldzaam in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Flora Batava, deel 6, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1832)


Portel
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra