Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Watertorkruid - Oenanthe aquatica

Frysk: IelkrŻd

English: Fine-leaved Water-dropwort

FranÁais: Oenanthe aquatique

Deutsch: Wasserfenchel

Synoniemen: Phellandrium aquaticum, Oenanthe phellandrium

Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Oenanthe komt van het Griekse oinŤ (wijnstok) en anthŤ (bloem), omdat de geur van de bloemen met die van de bloemen van de druif overeenkomt. Aquatica betekent in het water levend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig, driejarig of soms overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-120 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Albert Dees -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0

Wortels: De wortelstok is dik, sponzig en heeft dunne, vezelige wortels. Vaak  zijn er uitlopers.


Neuch‚tel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuch‚tel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De forse, rechtopstaande stengels zijn kaal, stevig, hol en geribd of gegroefd. De stengel heeft min of meer een zigzagvorm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren: De onderste bladeren zijn ondergedoken. Ze zijn drie- tot viervoudig geveerd met lijnvormige of draaddunne slippen. De andere, verspreidstaande bladeren zijn drievoudig geveerd met eironde (langwerpig-eironde), diep ingesneden, spitse deelblaadjes die 4-6 mm lang zijn. Deze bovenste bladeren hebben geen stengelomvattende bladschede.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemschermen zitten aan het eind van de stengels of tegenover de bladoksel. Ze bestaan uit vijf tot vijftien stralen. Ze zijn kort gesteeld en de steeltjes worden na de bloei niet dikker. De bloemen zijn wit of heel soms paars en worden 2 mm groot. De randbloemen zijn niet stralend (alle kroonbladen zijn vrijwel even groot, ongeveer 1 mm.). De vijf kelktanden zijn spits. Er zijn geen omwindselbladen, maar wel veel omwindselblaadjes. Elke bloem heeft verder vijf kroonbladen, vijf meeldraden en een onderstandig vruchtbeginsel met twee stijlen.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


H.Zell -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een tweedelige splitvrucht. De vruchten zijn langwerpig tot eivormig, 3Ĺ-4Ĺ mm lang, vaak gebogen en met zeer brede, afgeronde ribben en zeer korte stijlen (tot 1 mm lang). Tweezaadlobbig.


Willie Riemsma -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond en in matig voedselrijk, zoet of zeer zwak brak water, vaak met een dikke modderlaag (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaatsen: Water en waterkanten (beken, regelmatig geschoonde sloten, verlandende sloten, pas gegraven greppels, plassen, duinplassen, afgesneden rivierarmen, poelen, vertrapte oevers en soms in heidevennen met binnendringende meststoffen), moerassen en bossen (moerasbossen).

Verspreiding

Wereld: Europa, behalve in de meest noordelijke en de zuidelijke delen. Oostelijk tot in Midden-SiberiŽ. Ingeburgerd in Nieuw-Zeeland.

Nederland: Algemeen. Afgenomen.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Het meest in de Polders en de Zand- en Zandleemstreek.
WalloniŽ:
Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 7 (1813)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, ÷sterreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomť (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Kršuterbuch, Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild, Friedrich Losch (1914)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL