Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Waterviolier - Hottonia palustris

Andere namen

Frysk: Wetterpinksterblom

English: Water-violet

Français: Hottonie des marais

Deutsch: Wasserfeder

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Ericales

Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

Geslacht: Hottonia (Waterviolier)

Soort: Hottonia palustris

Naamgeving (Etymologie): Hottonia is genoemd naar Paul Hotton, hoogleraar in de kruidkunde te Leyden (1648-1709). Palustris betekent het moeras bewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 20-60 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Waterviolier is door lange wortels in de bodem verankerd.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Stengels: De rolronde, lichtgroene stengels, met veel luchtkanalen,  zijn verspreid behaard en vooral bovenaan vertakt. De bloeistengel, die boven water uitsteekt,  is niet bebladerd.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De ondergedoken, verspreidstaande  of in kransen  staande  bladeren zijn tot op de middennerf kamvormig veerdelig. Ze vormen een rozet.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De trompetvormige bloemen steken boven het water uit en zitten in trosvormig bijeengeplaatste kransen in de oksels van kleine schutbladen. Ze zijn bleeklila of wit. De keel is geel. Het bovenste deel van de bloeistengel, de bloemstelen en de kelken zijn klierachtig behaard. Elke bloem heeft vijf vergroeide kroonbladen, vijf smalle kelktanden, vijf meeldraden  en een bovenstandig vruchtbeginsel  met een stijl  met stempel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. De vruchten gaan met vijf lengtespleten open. Tijdens het rijpen krommen de vruchtstelen zich naar beneden. Tweezaadlobbig.


Sandro Maggia - CC BY-NC-ND 4.0


Andrea Mologni - CC BY-NC-ND 4.0


Leo Michels  - Public Domain


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, meestal stilstaand, soms zwak stromend, matig voedselrijk, neutraal water. Vooral op plaatsen met een wisselende waterstand en met kwelwater. Zoutmijdend (laagveen, zand en lichte rivierklei).

Groeiplaatsen: Water (beschaduwde sloten, kleine plassen, spoorsloten, kwelsloten, langzaam stromende beken, kleiputten, gekanaliseerde beken, uitwateringssloten en soms tussen de oeverbegroeiing van plassen) en bossen (beekbegeleidende moerasbossen).

Verspreiding

Wereld: Midden-, West- en Oost-Europa. Westelijk tot in Midden-Engeland en Zuidwest-Frankrijk.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het rivierengebied en in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen, in Zeeland, in zeekleigebieden, in Zuid-Limburg en op de Veluwe.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Plaatselijk vrij algemeen in de Kempen en in de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzamer tot zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

   

© 2001-2019 K.M. Dijkstra