Wilde planten in Nederland en België

Weegbreefonteinkruid - Potamogeton coloratus

Frysk-Trochskinend bearzerûch

English-Fen Pondweed

Français-Potamot coloré

Deutsch-Gefärbtes Laichkraut

Synoniemen-Doorschijnend fonteinkruid

Familie-Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Coloratus betekent gekleurd.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hydrofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-30-60 cm.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Guillaume Fried - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Guillaume Fried - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Wortels-De wortelstok is vertakt.


Herbier Pontarlier-Marichal - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De ronde stengels zijn meestal niet vertakt tot aan de eerste bloeiwijze. Ze worden zelden langer dan een ½ m. De bladstelen zijn 1-2 cm lang.


Radio Tonreg - cc by 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Ron Poot - cc by-nc-nd 4.0


Peter van Santbrink - cc by-nc-nd 4.0

Bladeren-De vaak rossige bladeren zijn meestal doorschijnend, niet leerachtig en netvormig geaderd. De ondergedoken bladen zijn meestal nog tijdens de bloeitijd aanwezig. Deze langwerpige of lancetvormig-eironde bladen zijn vaak roodachtig (evenals trouwens de drijvende bladen). Ze worden tot 13 cm lang en tot 6 cm breed en hebben een geleidelijk versmalde voet, een gave, niet gekroesde rand en een vrij stompe of iets toegespitste top. Ze hebben een duidelijk netwerk van mazen naast de middennerf. De drijvende, enigszins doorschijnende bladen zitten dicht en vaak rozetachtig bijeen. Ze zijn eirond tot langwerpig-eirond. Bij de voet zijn ze het breedst. Ze hebben een afgerond-driehoekige top en een kort wigvormige, afgeknotte of iets hartvormige voet. Onderaan zie je een net van mazen naast de middennerf. De scheden in de bladoksels worden tot 4 cm lang (langer dan de bladsteel). De bladen zijn twee tot vier keer zo lang als de bladsteel.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Pancrazio Campagna - cc by-nc-nd 4.0


Pancrazio Campagna - cc by-nc-nd 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De meestal slanke aren worden ongeveer 3 mm dik. De dunne, niet verdikte aarstelen zijn 0,5 tot 2 mm dik en worden tot 13 cm lang. De bloemen zijn groengeel of bruinachtig.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


biopix.com - N. Sloth/J.C. Schou


Ron Poot - cc by-nc-nd 4.0

Vruchten en zaden-Een steenvrucht. De groenachtige vruchten zijn 1½-2 mm lang en zijn aan de rugzijde stomp gekield. Tweezaadlobbig.


Radio Tonreg - cc by 2.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, soms licht beschduwde plaatsen in zeer helder, ondiep, matig voedselarm tot matig voedselrijk, stilstaand of soms vrij snel stromend, kalkrijk of zwak brak water (zand en leem).

Groeiplaatsen-Kwelplassen in de duinen, poelen in inlagen, sloten, beken, ijle oevervegetaties en dichtgroeiende kalkmoerassen.

Verspreiding

Wereld-In het Middellandse-Zeegebied en in West- en Midden-Europa. Ook in de ons omringende landen is de plant zeer zeldzaam.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Verdwenen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl