Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Weegbreefonteinkruid - Potamogeton coloratus

Andere namen

Frysk: Trochskinend bearzerûch

English: Fen Pondweed

Français: Potamot coloré

Deutsch: Gefärbtes Laichkraut

Verouderde of andere namen: Doorschijnend fonteinkruid

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Geslacht: Potamogeton (Fonteinkruid)

Soort: Potamogeton coloratus

Naamgeving (Etymologie): Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Coloratus betekent gekleurd.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-60 cm.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Guillaume Fried - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Guillaume Fried - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: De wortelstok is vertakt.


Herbier Pontarlier-Marichal - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn niet vertakt en worden zelden langer dan een ½ m.

Bladeren: De vaak rossige bladeren zijn meestal doorschijnend, niet leerachtig en netvormig geaderd. De ondergedoken bladeren zijn langwerpig, hebben een geleidelijk versmalde voet, een gave, niet gekroesde rand en een vrij stompe top. De drijvende bladeren zitten dicht en vaak rozetachtig bij lekaar. Ze zijn eirond tot langwerpig-eirond. Bij de voet zijn ze het breedst. Ze hebben een afgerond-driehoekige top en een kort wigvormige, afgeknotte of iets hartvormige voet. Ze zijn twee tot vier keer zo lang als de bladsteel.

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen zijn groenig. De aarstelen zijn slank en niet verdikt.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


biopix.com - J.C. Schou


biopix.com - N. Sloth

Vruchten: Een steenvrucht. De groenachtige vruchten zijn 1½-2 mm lang. Tweezaadlobbig.


Radio Tonreg -
CC BY 2.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms licht beschduwde plaatsen in zeer helder, ondiep, matig voedselarm tot matig voedselrijk, stilstaand of soms vrij snel stromend, kalkrijk of zwak brak water (zand en leem).

Groeiplaatsen: Water (kwelplassen in de duinen, poelen in inlagen, sloten, beken en ijle oevervegetaties) en moerassen (dichtgroeiende kalkmoerassen).

Verspreiding

Wereld: In het Middellandse-Zeegebied en in West- en Midden-Europa. In de ons omringende landen is de plant ook zeer zeldzaam.


gbif.org

Nederland: Zeer zeldzaam in de duinen van Voorne en Texel. Vroeger ook bij Wassenaar en op Schouwen.
Rode lijst 2012. Gevoelig. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam, o.a. in het kustgebied en bij Nederokkerzeel.
Rode lijst. Bedreigd.


Wallonië: Vroeger op één plek.
Rode lijst. Verdwenen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra