Wilde planten in Nederland en België

Welriekende salomonszegel - Polygonatum odoratum

Frysk-Rûkende segelplant

English-Angular Solomon’s seal

Français-Sceau de Salomon odorant

Deutsch-Wohlriechende Weißwurz

Synoniemen-Polygonatum officinale, Duinsalomonszegel, Convallaria polygonatum

Familie-Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Polygonatum is afgeleid van het Griekse polys (veel) en gonu (knie of knoop), omdat de wortelstok uit tal van geledingen bestaat en op sommige plaatsen als een knie verdikt is. Odoratum betekent zeer welriekend.

Kruising-Welriekende salomonszegel en Gewone salomonszegel kunnen een bastaard vormen-Tuinsalomonszegel (Polygonatum x hybridum).

Kruising-Welriekende salomonszegel en Gewone salomonszegel kunnen een bastaard vormen. Tuinsalomonszegel (Polygonatum x hybridum).
Tuinsalomonszegel is de forse hybride tussen Welriekende en Gewone salomonszegel en kan spontaan ontstaan uit de beide oudersoorten. Ze is vooral als tuinplant en als stinzenplant in gebruik en slaat gemakkelijk op uit tuinafval en kan dan lang standhouden, zoals ook gebeurd in de ons omringende landen. Ze staat vaak als cultuurrestant in bossen, struwelen en in parken en wordt verder ook op ruderale plekken gevonden. De soort staat wat kenmerken betreft tussen de beide oudersoorten in (zoals goed beschreven staat in de Flora’s), is in principe steriel en vormt dan ook slechts zelden bessen. Evenals de andere vertegenwoordigers van het grote geslacht bevat deze Salomonszegel verschillende giftige saponinen. Men neemt aan dat de oude vondsten bij Apeldoorn, Nijmegen, Rhenen, Den Haag en Wassenaar het resultaat zijn van spontane hybridisatie terwijl de planten van elders als verwilderde of aangeplante sierplanten beschouwd moeten worden.
René van Moorsel, 2014 - cc by-sa 3.0


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


Dinkum - cc by-sa 3.0


Höstblomma - cc by-sa 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-15-50 cm.


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Dorian Claeys - Public Domain


Isidre Blanc - cc by-sa 4.0

Wortels-Een wortelstok.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De onbehaarde stengels zijn kantig en naar boven toe smal gevleugeld. Ze staan rechtop, maar hangen naar de top boogvormig over.


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 3.0


Hans Hillewaert - cc by-sa 3.0

Bladeren-Aan de stengelvoet zitten één of twee vliezige, spoedig afvallende bladen. De blauwachtig groene bladeren zijn eirond of langwerpig met een zeer korte steelachtige voet. Ze staan in twee rijen. De bladen staan aan de stengel naar de bovenzijde. Ze zijn half stengelomvattend of bijna zittend. Cerder zijn ze langwerpig-eirond tot elliptisch-lancetvormig, tot ongeveer 7 cm lang, vrij stijf, duidelijk generfd, van boven groen en van onderen grijsgroen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


AfroBrazilian - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen staan afzonderlijk of met twee bij elkaar. Ze hangen naar één kant en hebben bijna 2 cm lange stelen. De wit met groene bloemen zijn iets buikig en worden 5-7 mm dik en tot 2 cm lang. De zes bloembladen zijn buisvormig vergroeid en kaal. De helmdraden zijn eveneens kaal. De bloemen verspreiden een iets zoete geur.


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 3.0


AnRo0002 - cc0

Vruchten en zaden-De giftige, blauwzwarte bessen zijn tot 1,4 cm lang en breed en giftig. Zaden met glimmende puntjes. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, bosranden, struwelen, duinbossen, duinstruweel, langs duinpaden, beschutte noordhellingen in de duinen, spoorbermen, spoorwegterreinen, rotsachtige plaatsen en soms op enigszins ruderale plaatsen.

Verspreiding

Wereld-Europa en Azië. Noordelijk tot de poolcirkel.

Tuinsalomonszegel-Europa. Ook in Nieuw Zeeland.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Tuinsalomonszegel-Niet ingeburgerd. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Tuinsalomonszegel-Niet ingeburgerd. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.
Tuinsalomonszegel-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl