Wilde planten in Nederland en België

Welriekende salomonszegel - Polygonatum odoratum

Frysk: Rûkende segelplant

English: Angular Solomon’s seal

Français: Sceau de Salomon odorant

Deutsch: Wohlriechende Weißwurz

Synoniemen: Polygonatum officinale, Duinsalomonszegel, Convallaria polygonatum

Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie): Polygonatum is afgeleid van het Griekse polys (veel) en gonu (knie of knoop), omdat de wortelstok uit tal van geledingen bestaat en op sommige plaatsen als een knie verdikt is. Odoratum betekent zeer welriekend.

Kruising: Welriekende salomonszegel en Gewone salomonszegel kunnen een bastaard vormen: Tuinsalomonszegel (Polygonatum x hybridum).
Tuinsalomonszegel is de forse hybride tussen Welriekende en Gewone salomonszegel en kan spontaan ontstaan uit de beide oudersoorten. Ze is vooral als tuinplant en als stinzenplant in gebruik en slaat gemakkelijk op uit tuinafval en kan dan lang standhouden, zoals ook gebeurd in de ons omringende landen. Ze staat vaak als cultuurrestant in bossen, struwelen en in parken en wordt verder ook op ruderale plekken gevonden. De soort staat wat kenmerken betreft tussen de beide oudersoorten in (zoals goed beschreven staat in de Flora’s), is in principe steriel en vormt dan ook slechts zelden bessen. Evenals de andere vertegenwoordigers van het grote geslacht bevat deze Salomonszegel verschillende giftige saponinen. Men neemt aan dat de oude vondsten bij Apeldoorn, Nijmegen, Rhenen, Den Haag en Wassenaar het resultaat zijn van spontane hybridisatie terwijl de planten van elders als verwilderde of aangeplante sierplanten beschouwd moeten worden.
René van Moorsel, 2014 - CC BY-SA 3.0


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


Dinkum -
CC BY-SA 3.0


Höstblomma - CC BY-SA 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 15-50 cm.


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Dorian Claeys - Public Domain


Isidre Blanc -
CC BY-SA 4.0

Wortels: Een wortelstok.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De stengels zijn kantig, naar boven toe smal gevleugeld en hangen boogvormig over.


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 3.0


© Hans Hillewaert -
CC BY-SA 3.0

Bladeren: De blauwachtig groene bladeren zijn eirond tot langwerpig met een zeer korte steelachtige voet. Ze staan in twee rijen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


AfroBrazilian - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen staan afzonderlijk of met twee bij elkaar. Ze hangen naar één kant. De wit met groene bloemen zijn iets buikig en worden 5-7 mm dik en tot 2 cm lang. De zes bloembladen zijn buisvormig vergroeid en kaal. De helmdraden zijn eveneens kaal. De bloemen verspreiden een iets zoete geur.


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Krzysztof Ziarnek -
CC BY-SA 3.0


AnRo0002 -
CC0

Vruchten: De blauwzwarte bessen zijn giftig. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen), bosranden, struwelen, zeeduinen (duinbos, duinstruweel, langs duinpaden en op beschutte noordhellingen), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), rotsachtige plaatsen en soms op enigszins ruderale plaatsen.

Verspreiding

Wereld: Welriekende salomonszegel: Gematigde streken in Europa en Azië. Noordelijk tot de poolcirkel.
Tuinsalomonszegel: Europa. Ook in Nieuw Zeeland.

Welriekende salomonszegel

Tuinsalomonszegel

Nederland: Welriekende salomonszegel: Zeldzaam. Het meest  in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeer zeldzaam.
Tuinsalomonszegel: Zeldzaam. Niet ingeburgerd. Wel vaak lang standhoudend.

Welriekende salomonszegel

Tuinsalomonszegel

Vlaanderen: Welriekende salomonszegel: Zeer zeldzaam, o.a.  in de duinen (De Westhoek). De soort werd daar in 1992 ontdekt. In de negentiende eeuw is de plant ook gevonden in de buurt van Brussel.
Tuinsalomonszegel: Zeldzaam. Niet ingeburgerd.
Wallonië:
Welriekende salomonszegel: Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in Lotharingen.
Tuinsalomonszegel: Zeer zeldzaam. Niet ingeburgerd.

Welriekende salomonszegel

Tuinsalomonszegel

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 3 (1796)


Pflanzenleben des Schwarzwaldes, Friedrich Oltmanns (1927)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL