Basterdhyacint - Hyacinthoïdes x massartiana (inclusief Spaanse hyacint - Hyacinthoïdes hispanica en Wilde hyacint - Hyacinthoïdes non-scripta)

Frysk: Basterthyacint, Spaanske hyacint en Wylde hyasint

English: Bluebell Hybrid, Spanish Bluebell en  Bluebells

Français: Jacinthe, Jacinthe d'Espagne en  Jacinthe des bois

Deutsch: Bastard-Hasenglöckchen, Spanisches Hasenglöckchen en Hasenglöckchen

Synoniemen: Kruishyacint, Scilla non-scripta, Hyacinthus non-scriptus, Scilla hispanica, Scilla x massartiana, Endymion non-scriptus, Endymion non-scriptum, Endymion nutans, Scilla nutans.

Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie): Hyacinthoïdes betekent gelijkend op hyacint en non-scripta betekent niet beschreven.

Kruisingen: Vrijwel alle planten in Nederland en vele ook in België zijn kruisingen van Wilde hyacint (Hyacinthoïdes non-scripta) en Spaanse hyacint (Hyacinthoïdes hispanica). Deze Basterdhyacint (Hyacinthoides x massartiana) is volkomen vruchtbaaar.

Wilde hyacint


© Wijnand van Buuren - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Adrie van Heerden - cc by-nc-sa 3.0 nl

Spaanse hyacint


© Fred Bos - verspreidingsatlas.nl


© Fred Bos - verspreidingsatlas.nl

Basterdhyacint


© Fred Bos - verspreidingsatlas.nl


© Fred Bos - verspreidingsatlas.nl

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Hoofdbloei: April en mei.

Afmeting: 15-50 cm.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels: De bollen zijn eivormig en 1-3 cm in doorsnee. Ze vormen nevenbollen.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels: De rechtopstaande bloeistengels zijn rond.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren: De bladeren zijn breed lijnvormig, iets gootvormig en 0,5-1½ cm breed.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen: Tweeslachtig. De knikkende bloemen hangen in een naar één kant gekeerde en aan de top overhangende tros. Ze zijn paarsblauw of soms roze of wit, klokvormig en 1,2-2 cm. De bloemdekbladen zijn aan de voet iets vergroeid en aan de top min of meer omgebogen. De bloemsteeltjes zitten in de oksel van een lijnvormig, lang toegespitst schutblad.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden: Een doosvrucht. De vruchten zijn eivormig. De ronde zaden zijn dofzwart. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Giftigheid: Giftig.

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde, zelden zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale grond (zand, leem, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen en bij buitenplaatsen), houtwallen, struwelen, eendenkooien, zeeduinen (duinbossen), begraafplaatsen, grasland en bermen (beschaduwde grazige plaatsen) en soms in gebergten of op klippen langs de kust.

Verspreiding

Wereld: Basterdhyacint: Voornamelijk in West-Europa.

Spaanse hyacint: Oorspronkelijk uit het westen van Spanje en Portugal.

Wilde hyacint: Met name in Zuid- en West-Europa.

Nederland: Basterdhyacint: Inheems. Algemeen.

Spaanse hyacint: Niet ingeburgerd. Vrij algemeen.

Vlaanderen: Basterdhyacint: Ingeburgerd. Vrij algemeen.

Spaanse hyacint: Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wilde hyacint: Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië: Basterdhyacint: Wordt niet vermeld voor Wallonië.

Spaanse hyacint: Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wilde hyacint: Inheems. Vrij algemeen.

Toepassingen

In de Middeleeuwen werd uit de knollen lijm en zetmeel voor stijfsel gewonnen.

©2001-2022 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl