Wilde planten in Nederland en België

Basterdhyacint - Hyacinthoïdes x massartiana
Spaanse hyacint - Hyacinthoïdes hispanica

Wilde hyacint - Hyacinthoïdes non-scripta

Frysk-Basterthyacint, Spaanske hyacint en Wylde hyasint

English-Bluebell Hybrid, Spanish Bluebell and Bluebells

Français-Jacinthe, Jacinthe d'Espagne et Jacinthe des bois

Deutsch-Bastard-Hasenglöckchen, Spanisches Hasenglöckchen und Hasenglöckchen

Synoniemen-Kruishyacint, Scilla non-scripta, Hyacinthus non-scriptus, Scilla hispanica, Scilla x massartiana, Endymion non-scriptus, Endymion non-scriptum, Endymion nutans, Scilla nutans.

Familie-Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Hyacinthoïdes betekent gelijkend op hyacint en non-scripta betekent niet beschreven.

Kruisingen-Vrijwel alle planten in Nederland en vele ook in België zijn kruisingen van Wilde hyacint (Hyacinthoïdes non-scripta) en Spaanse hyacint (Hyacinthoïdes hispanica). Deze Basterdhyacint (Hyacinthoides x massartiana) is volkomen vruchtbaaar.

Wilde hyacint


Wijnand van Buuren - cc by-nc-sa 3.0 nl


Adrie van Heerden - cc by-nc-sa 3.0 nl

Spaanse hyacint


Fred Bos - verspreidingsatlas.nl


Fred Bos - verspreidingsatlas.nl

Basterdhyacint


Fred Bos - verspreidingsatlas.nl


Fred Bos - verspreidingsatlas.nl

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm- Geofyt.

Hoofdbloei-April en mei.

Afmeting-15-50 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-De bollen zijn eivormig en 1-3 cm in doorsnee. Ze vormen nevenbollen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De rechtopstaande bloeistengels zijn rond.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-Giftig. De bladeren zijn breed lijnvormig, iets gootvormig en 0,5-1½ cm breed.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De knikkende bloemen hangen in een naar één kant gekeerde en aan de top overhangende tros. Ze zijn paarsblauw of soms roze of wit, klokvormig en 1,2-2 cm. De bloemdekbladen zijn aan de voet iets vergroeid en aan de top min of meer omgebogen. De bloemsteeltjes zitten in de oksel van een lijnvormig, lang toegespitst schutblad.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De vruchten zijn eivormig. De ronde zaden zijn dofzwart. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Licht beschaduwde, zelden zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale grond (zand, leem, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, bij buitenplaatsen, houtwallen, struwelen, eendenkooien, duinbossen, begraafplaatsen, beschaduwd grasland en bermen en soms in gebergten of op klippen langs de kust.

Verspreiding

Wereld-Basterdhyacint. Voornamelijk in West-Europa.

Spaanse hyacint-Oorspronkelijk uit het westen van Spanje en Portugal.

Wilde hyacint-Met name in Zuid- en West-Europa.

Nederland-Basterdhyacint-Inheems. Algemeen.

Spaanse hyacint-Niet ingeburgerd. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Basterdhyacint-Ingeburgerd. Vrij algemeen.

Spaanse hyacint-Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wilde hyacint-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Basterdhyacint-Wordt niet vermeld voor Wallonië.

Spaanse hyacint-Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wilde hyacint-Inheems. Vrij algemeen.

Toepassingen

In de Middeleeuwen werd uit de knollen lijm en zetmeel voor stijfsel gewonnen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl