Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Wilgfonteinkruid - Potamogeton ◊ salicifolius

Frysk:

English:

FranÁais:

Deutsch: Weidenblšttriges Laichkraut

Synoniemen: Potamogeton x decipiens

Familie: Potamogetonaceae (fonteinkruidfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Salicifolius betekent wilgbladig.

Kruising: Wilgfonteinkruid is de bastaard van Glanzig fonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Hoofdbloei:

Afmeting:

Wortels:

Stengels:

Bladeren: De ondergedoken bladen zijn zittend en halfstengelomvattend. Ze hebben een teruggeslagen rand, zweven niet vlak onder het oppervlak en zijn 1,4 tot 4 cm breed. Meestal zijn er enkele bladen met een een kort uittredende, niet gekromde middennerf (de bladtop plotseling in een korte stekelpunt versmald). De steunblaadfjes 2-5,5(-7) cm lang.

Bloemen:

Vruchten: Onvruchtbaar.


© Bert Lanjouw - verspreidingsatlas.nl


© Bert Lanjouw - verspreidingsatlas.nl


Moscow University Herbarium -
CC BY 4.0


Naturalis Biodiversity Center -
CC0-1.0

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in helder, niet te ondiep, voedselrijk, stilstaande tot matig stromend, meestal kalkrijk, zoet water (zand, klei of veen). Vooral op plaatsen waar het veen overgaat naar zand.

Groeiplaatsen: Water.

Verspreiding

Wereld: Voornamelijk in Europa.

Nederland: Zeer zeldzaam in Frysl‚n, Groningen en Overijssel.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam.
WalloniŽ:
Niet in WalloniŽ.

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL