Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Wit bosvogeltje - Cephalanthera longifolia

Andere namen

Frysk:

English: Narrow-Leaved Helleborine

Français: Céphalanthère à longues feuilles

Deutsch:   Schwertblättriges Waldvögelein

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asparagales

Familie: Orchidaceae (Orchideeënfamilie)

Geslacht: Cephalanthera (Bosvogeltje)

Soort: Cephalanthera longifolia

Naamgeving (Etymologie): Cephalanthera komt van het Griekse cephale (hoofd) en anthera (helmknop), de vrij staande meeldraad is gesteeld en kopvormig. Longifolia betekent met lange bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 15-45 cm.


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Stephen Lea - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Franz Xaver - CC BY-SA 3.0

Wortels


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0

Stengels: De kale stengels zijn bovenaan zwak geribd en hebben twee tot vier witachtige scheden met vaak een groenige top aan de voet.


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Joachim Lutz - CC BY-SA 4.0


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De langwerpige bladeren zijn toegespitst, gevouwen en worden tot 10 cm lang. Ze staan in twee rijen. De bovenste bladeren zijn lijnvormig  en donkergroen.

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze bevat tien tot twintig bloemen. De afstaande bloemen zijn wit en klokvormig. De buitenste bloemdekbladen zijn spits en 1-1,6 cm lang. De binnenste bloembladen zijn vrij stomp. De lip is ongeveer half zo lang als de buitenste bloemdekbladen. De top van de lip is stomp en meer breed dan lang. De bloemen zijn minstens tien keer zo lang als breed. De onderste schutbladen zijn meestal bladachtig. De hogere zijn veel korter dan het vruchtbeginsel.


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0


Joachim Lutz - CC BY-SA 4.0


Joachim Lutz - CC BY-SA 4.0


Bernd Haynold - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. Eenzaadlobbig.


Bartosz Cuber - CC BY-SA 3.0


Giacomo Bellone - CC BY-NC-ND 4.0

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde, warme plaatsen op vochtige, voedselarme, kalkrijke grond (mergel, duinzand, lemig zand, lichte klei en zavel).

Groeiplaatsen: Bossen (kalkrijke loofbossen, naaldbossen, hellingbossen en bronbossen), bosranden, struwelen, kalkhellingen, grasland (kalkgrasland nabij struweel) en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Midden- en West-Azië, Noord-Afrika en Zuid-, Midden- en West-Europa. Noordelijk tot in Schotland, West-Noorwegen en het Oostzeegebied.


gbif.org

Nederland: Zeer zeldzaam in het westen van Noord-Brabant, in de duinen bij Petten en in Zuid-Limburg. Vroeger ook bij Havelte.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems. Beschermd.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Vroeger ook in de Voerstreek.
Rode lijst. Zeer zeldzaam. Beschermd.


Wallonië: Zeldzaam tot zeer zeldzaam in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen).
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 22, Jan Kops, F.W. van Eeden en L.Vuyck (1906)


Flora Batava, deel 22, Jan Kops, F.W. van Eeden en L.Vuyck (1906)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra