Wilde planten in Nederland en België

Witte engbloem - Vincetoxicum hirundinaria

Frysk:

English: Swallow-wort

Français: Dompte-venin

Deutsch: Weiße Schwalbenwurz

Synoniemen: Cynanchum vincetoxicum

Familie: Apocynaceae (Maagdenpalmfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Vincetoxicum is afgeleid van het Latijnse vinco (overwinnen) en toxicum (gif), wegens braakverwekkende eigenschappen was engbloemwortel vroeger in gebruik als een tegengif. Hirundinaria betekent zwaluwstaart.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 30-120 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


peganum -
CC BY-SA 2.0

Wortels: Een korte wortelstok met een dichte bundel van lange, stevige wortels.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande of heel soms iets windende stengels zijn hol en niet vertakt. Ze zijn begroeid met kromme haren die één rij vormen. Witte engbloem vormt pollen.


Algirdas -
CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 3.0


Jerzy Opiola -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: De kruisgewijs tegenoverstaande bladeren zijn driehoekig-eirondtot langwerpig, toegespitst en met een gave rand. Aan de voet zijn ze soms hartvormig. Ze hebben een korte steel. Er zijn geen steunblaadjes. De bladeren zijn 8-12 cm lang en donkergroen tot blauwgroen.


© Wijnand van Buuren - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen staan met zes tot acht bij elkaar in bijschermen in de bovenste bladoksels. De bloemkroon is vijftallig, trechtervormig, groenachtig geel, wit of geelwit en 0,5-1 cm groot. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De vijf meeldraden zijn tot een zuiltje vergroeid.


© Marian Baars - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een doosvrucht. De kale vruchten zijn 5-6 cm lang. Ze zijn langwerpig, toegespitst en splijten aan één kant open. De zaden hebben een haarkuif. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, warme en vaak iets open plaatsen op droge, matig voedselarme, kalkrijke grond (mergel, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Grasland (grazige hellingen met struwelen en op het zuiden gerichte kalkhellingen), rolsteenhellingen, rotsachtige plaatsen, bossen, bosranden (kalkrijke zomen), kapvlakten en puin.

Verspreiding

Wereld: Midden-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Zweden en noordwestelijk tot in Nederland.

Nederland: Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, in het rivierengebied en in de Hollandse duinen.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam op de Sint-Pietersberg en in de Voerstreek.
Wallonië:
Vrij zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 4 (1800)


Cruijdeboek, deel 3, Rembert Dodoens. Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen (1554)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL