Wilde planten in Nederland en België

Witte honingklaver - Melilotus albus

Frysk-Wite hunichklaver

English-White Melilot

Français-Mélilot blanc

Deutsch-Weißer Steinklee

Synoniemen-Melilotus alba

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Honingklaver bevat veel nectar, vandaar de Nederlandse naam. Melilotus bestaat uit de Griekse woorden meli (honing) en lotus (klaver). Alba betekent wit.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-30-150 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een dikke penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


bisque.cyverse.org - cc by-nc 3.0


prc-symbiota.tacc.utexas.edu - cc0-1.0


storage.idigbio.org - cc by-nc 3.0

Stengels-De kale, rechtopstaande stengels zijn bossig vertakt.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De verspreidstaande, langwerpige bladeren zijn drietallig (het middelste deelblaadje is gesteeld) en scherp getand. De beide steunblaadjes zijn smal.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. IJle, 4-6 cm lange bloemtrossen met veertig tot tachtig witte bloemen, aan het eind van de stengel en de vertakkingen. De kroonbladen zijn 4-5 mm lang. De kiel is ongeveer even lang als de zwaarden en korter dan de vlag. Het vruchtbeginsel is kaal (de vlag is duidelijk langer dan de zwaarden). De bloemen zijn niet of nauwelijks gesteeld (1-2 mm lang), een verschil met Citroengele honingklaver. De tien meeldraden zijn met elkaar vergroeid.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De kale, 3-5 mm lange peulen zijn omgekeerd eivormig, kaal, dof donkerbruin, met drie tot zes dwarsrichels (netvormig geaderd) en een zeer korte snavel (stekelpuntig). Gewoonlijk bevatten ze maar één zaadje. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (stenige plaatsen, mergel, leem, rivierklei en zand).

Groeiplaatsen-Akkerranden, bermen, zandige dijken, spoorbermen, spoorwegterreinen, industrie- en haventerreinen, parkeerplaatsen, vluchtheuvels, tussen straatstenen, plantsoenen, braakliggende grond, opgespoten grond, stortterreinen, voedselrijke ruigten, ruderale plaatsen en wanden van mergel- en leemgroeven.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Oost-Europa en Centraal-Azië.

Nederland-Archeofyt. Algemeen.

Vlaanderen-Archeofyt. Algemeen.

Wallonië-Archeofyt. Vrij algemeen.

Toepassingen

Witte honingklaver levert vezels, veevoer (zij het van geringe kwaliteit) en honing. De plant maakt de bodem stikstofrijker.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl