Namen
Nederlands: Wollige munt (Bosmunt, Aalkruid)
Frysk: Rūge munt
English: Apple Mint (Round-Leaved Mint)
Franēais: Baume sauvage
Deutsch: Apfelminze
Wetenschappelijk: Mentha x rotundifolia (Mentha x niliaca)
Familie: Lipbloemenfamilie, Lamiaceae (Labiatae)
Geslacht:
Mentha, Munt
Kruising: Wollige munt is de bastaard van Witte munt en Hertsmunt (Mentha longifolia x Mentha suaveolens).
Naamgeving: Er zijn twee verklaringen voor de naam. Mentha komt van het Griekse Menthź, dochter van de watergod Cocytus, die door Hades, god van de onderwereld, bemind werd en door de jaloerse echtgenoot Persephone in een plant werd veranderd. Mentha kan echter ook afstammen van het Griekse Minthos, dat " iets riekend" betekent en dat duidt op de geur van de plant. Rotundifolia betekent " met ronde bladen" .

Beschrijving
Afmeting: 50 tot 120 cm.
Levensduur: Overblijvend. Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Juni, augustus en september.
Wortels: Met uitlopers boven en onder de grond.
Stengels: De stengels zijn wollig-viltig behaard.
Bladeren: Van Witte munt verschilt zij voornamelijk door haar grotere bladeren, die meer dan 4 en vaak wel 7 cm lang worden. De bladeren zijn langwerpig tot rondachtig, vrij grof en onregelmatig gezaagd tot gekarteld en min of meer netvormig geaderd. De bladeren van de bloeiende hoofdstengel zijn zittend of zeer kort gesteeld.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lila bloemen vormen samen een schijnaar.
Vruchten: Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, vaak verstoorde grond (zand, zavel en klei).
Groeiplaatsen: Bermen, grasland (natte plaatsen), rivierdijken, waterkanten (sloten en greppels), omgewerkte grond, braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorbermen) en bosranden.

Verspreiding
Wereld
Wollige munt- Mentha x rotundifolia
Voornamelijk in Europa.

Nederland

Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Nederland. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam. Ingeburgerd in de 19de eeuw.

Vlaanderen Vrij zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen.

Walloniė Vrij zeldzaam, maar plaatselijk vrij algemeen.

Wollige munt- Mentha x rotundifolia

Flora Batava, deel 15, Jan Kops en F.W. van Eeden (1877)

© 2001-2016 K.M. Dijkstra