Wilde planten in Nederland en België

Wollige distel - Cirsium eriophorum

Frysk

English-Woolly Thistle

Français-Cirse laineux

Deutsch-Wollköpfige Kratzdistel

Synoniemen-Carduus eriophorus

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Cirsium is afgeleid van het Grieks kirsion (een soort distel). Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), vanwege de wollige vruchthoofdjes.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli en augustus.

Afmeting-60-120 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een penwortel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De stengels zijn meestal vertakt, niet gevleugeld, ongestekeld en wit spinnenwebachtig behaard.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De rozetbladen kunnen tot ruim een halve meter lang worden. Ze zijn dubbel gedeeld, langwerpig-eirond en veerspletig en met lange stijve stekels. Van onderen zijn ze witviltig (spinnenwebachtig) behaard. De onderste stengelbladen zijn kort gesteeld. De bovenste zijn stengelomvattend. De bladen zijn niet aflopend en hebben een sterk omgerolde rand.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De rechtopstaande, paarsrode of lichtpaarse (zeer zelden witte), 4-7 cm lange bloemhoofdjes staan meestal afzonderlijk. Het omwindsel is spinragachtig witwollig. Het is iets meer breed dan hoog en in het midden het breedst. De buitenste zijn teruggekromd en stekelpuntig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen op matig droge tot vrij vochtige, matig voedselrijke, maar wel stikstofrijke, kalkrijke grond (meestal op lichte klei, maar ook wel op (duin)zand).

Groeiplaatsen-Grazige plaatsen op dijken, aan de rand van halfverharde dijkweggetjes, bermen, vochtig bemest grasland, schapenweiden, grazige ruigten, spoorbermen, aan de voet van de duinen, soms op enigszins ruderale plaatsen, omgewerkte grond en langs struwelen.

Verspreiding

Wereld-Midden-, West-, Zuid- en Oost-Europa.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl