Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Wollige distel - Cirsium eriophorum

Frysk:

English: Woolly Thistle

FranÁais: Cirse laineux

Deutsch: WollkŲpfige Kratzdistel

Synoniemen: Carduus eriophorus

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Cirsium is afgeleid van het Grieks kirsion (een soort distel). Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), vanwege de wollige vruchthoofdjes.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli en augustus.

Afmeting: 60-120 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een penwortel.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Stengels: De stengels zijn meestal vertakt, niet gevleugeld, ongestekeld en wit spinnenwebachtig behaard.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De rozetbladen kunnen tot ruim een Ĺ m. lang worden. Ze zijn dubbel gedeeld, langwerpig-eirond en veerspletig en met lange stijve stekels. Van onderen zijn ze wit spinnenwebachtig behaard. De onderste stengelbladen zijn kort gesteeld. De bovenste zijn stengelomvattend.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De rechtopstaande bloemhoofdjes staan meestal afzonderlijk Ze zijn 2Ĺ-6 cm groot en paarsrood of heel soms wit van kleur. Het omwindsel is spinragachtig witwollig. Het is iets meer breed dan hoog en in het midden het breedst. De buitenste zijn teruggekromd en stekelpuntig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen op matig droge tot vrij vochtige, matig voedselrijke, maar wel stikstofrijke, kalkrijke grond (meestal op lichte klei, maar ook wel op (duin)zand).

Groeiplaatsen: Dijken (grazige plaatsen en aan de rand van halfverharde dijkweggetjes), bermen, grasland (vochtig, bemest grasland en schapenweiden), ruigten (grazige ruigten), langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen (aan de voet van de duinen), soms op ruderale plaatsen, omgewerkte grond en langs struwelen.

Verspreiding

Wereld: Midden- en Oost-Europa, noordwestelijk tot in Noord- Engeland. Op het vasteland loopt de noordgrens door Midden-Duitsland en BelgiŽ, met een voorpost in Nederland.

Nederland: Zeer zeldzaam.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Zeer sterk afgenomen.
BelgiŽ
: Zeer zeldzaam. Het meest  in Lotharingen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Pflanzenleben des Schwarzwaldes, Friedrich Oltmanns (1927)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL