Zachte duizendknoop

Namen

Wetenschappelijk: Persicaria mitis (Polygonum mite, Polygonum mitis, Persicaria dubia)

Nederlands: Zachte duizendknoop

Frysk: Sêfte readskonk

English: Tasteless Water-pepper

Français: Renouée douce

Deutsch: Milder Knöterich

Familie: Duizendknoopfamilie, Polygonaceae

Geslacht: Persicaria, Duizendknoop

Naamgeving: De naam duizendknoop komt van de plaatselijke verdikkingen op de stengel (de knopen). Persicaria betekent perzikkruid, de bladeren lijken op namelijk die van de Perzik. Mitis betekent zacht, zoet of niet te scherp.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 10 tot 60 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

Wortels


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR


Florent Beck - CC BY-SA 2.0 FR


http://herbariaunited.org

Stengels: De vrij stevige stengels staan rechtop.


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Florant Beck - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De dof donkergroene bladeren zijn 1-2 cm breed, langwerpig, nauwelijks gesteeld, hebben geen scherpe smaak, zijn naar de voet en naar de top geleidelijk versmald en hebben de grootste breedte in het midden. Ze zijn drie tot zes keer zo lang als breed, de rand is niet gegolfd en de middennerf is behaard.


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Fornax - CC BY-SA 3.0


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De losbloemige, slanke aren staan meestal rechtop. Vaak zijn ze vertakt en aan de voet zijn ze onderbroken. De bloemen zijn roze of soms wit, viertallig of vijftallig en zeer zelden drietallig. De bloemdekbladen zijn aan de voet vergroeid en alleen op dit deel groeien enige klieren.


Enrico Blasutto - CC BY-SA 3.0


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De dopvruchten zijn 3-4 mm. De nootjes zijn glanzend zwart. Tweezaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot meestal natte, voedselrijke, vooral stikstofrijke, niet sterk zure grond (zand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaatsen: Waterkanten en droogvallende plaatsen (zowel stilstaand als stromend water van o.a. sloten, greppels, drinkpoelen, vijvers, vennen, beken en rivierarmen), bossen (langs natte bospaden), bosranden en verlaten akkers.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Europa. Van de Britse eilanden door Midden- en Zuidoost-Europa tot in Klein-Azië. Ook verspreid voorkomend in Centraal-Azië.

Zachte duizendknoop - Persicaria mitis

Nederland: Vrij algemeen, maar zeldzamer in Zuid-Limburg, Zeeland, Flevoland, het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen, de Maasvallei en de Zand- en Zandleemstreek. Elders zeldzamer.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Zachte duizendknoop - Persicaria mitis

Wallonië Zeldzaam.

Oude illustraties


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2017 K.M. Dijkstra