Wilde planten in Nederland en België

Zandblauwtje - Jasione montana

Frysk-Blauknopke

English-Sheep’s-bit

Français-Jasione des Montagnes

Deutsch-Berg-Sandglöckchen

Synoniemen

Familie-Campanulaceae (Klokjesfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Jasione komt van het Griekse iasis (genezing). Montana betekent van de bergen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig of meerjarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-10-45 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Bert Verbuggen - verspreidingsatlas.nl


Piet Bremer - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-De penwortel heeft vele dunne, scheef afdalende zijwortels.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-Polvormend (meestal zijn er verscheidene stengels bijeen). De opstijgende of rechtopstaande stengels zijn aan de voet meestal vrij sterk vertakt en ruw behaard. Alleen onderaan dragen ze bladen en bovenaan zijn ze kaal.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-Onderaan de stengels zitten verspreidstaande, omgekeerd eironde, stompe bladen. Daarboven zie je de langwerpige (lancetvormige tot lijnvormige), spitse bladen. Deze bladen zijn meestal min of meer gegolfd en gaafrandig, zittend en ruw behaard.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De blauwe (zeer zelden witte of roodachtie) bloemhoofdjes zijn bolvormig en 1½-2½ cm groot. Aan de voet van het hoofdje zit een vlak, bleekgroen omwindsel. De blaadjes van het omwindsel zijn korter dan de bloemen. De buitenste omwindselblaadjes zijn vaak ruitvormig en de binnenste langwerpig. De bloemen in het hoofdje zijn meestal duidelijk gesteeld en hebben priemvormige kelkslippen. Elke bloem heeft een onderstandig vruchtbeginsel. De vijf helmdraden hebben helmknoppen die onderaan samenhangen en zo een kokertje vormen. De stijl heeft een platte stempel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-De doosvruchten springen bovenaan met klepjes open. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open (pioniervegetatie) tot grazige plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure, kalkarme en humusarme grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Open plekken in schraal grasland, open plekken in bermen en op dijken, heide, rotsachtige heuvels, klippen, laag duingrasland, braakliggende grond, op aangevoerd zand, greppelkantjes, zandgroeven, hellingen, industrieterreinen, spoorbermen en spoorwegterreinen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa, behalve in het hoge noorden en het zuidoosten, en Noordwest-Afrika.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl