Wilde planten in Nederland en België

Zeerus - Juncus maritimus

Frysk: Seerusk

English: Sea Rush

Français: Jonc maritime

Deutsch: Strandbinse

Synoniemen:

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Juncus komt van het Latijnse jungere (verbinden), omdat soorten van dit geslacht werden gebruikt als bind- en vlechtmateriaal. Maritimus betekent van of aan de zee.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt.

Hoofdbloei: Juni t/m augustus.

Afmeting: 30-120 cm.

Paulu - Public Domain

Paulu - Public Domain


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Wortels: Een kruipende wortelstok.


Herbier Guittot - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: Zeerus vormt dichte pollen of rijen van stengels. De gladde stengels zijn helemaal met merg gevuld.


Andrea Moro -
CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk (links stengel en rechts blad)

Bladeren: De stengelvoet wordt omhuld door geelbruine tot donkerrode, glanzende scheden, waarvan er ten minste één in een lange rolronde bladschijf eindigt. De bovenste scheden hebben een rolronde, stengelachtige bladschijf en geen oortjes. Van de twee schutbladen aan de voet van de bloeiwijze zet één de stengel voort. Meestal steekt dit schutblad boven de bloeiwijze uit. De bladeren zijn 1½-3½ mm breed. De bladeren en de schutbladen lopen in een scherpe punt uit.


bertrant.bui - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Julien Barataud - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk
Links stengel 3x en rechts 1 x blad.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. Het onderste schutblad van de bloeiwijze eindig in een stijve stekelpunt (iets korter tot iets langer dan de bloeiwijze). De bloeiwijze is eerst vrij compact en strokleurig, later wordt deze meer bruin. Als de bloeiwijze volledig is uitgegroeid steekt de onderste zijtak boven de rest van de bloeiwijze uit. De bloemen staan meestal in kluwens van twee of drie bijeen. Elk groepje heeft aan de voet één of twee vliezige blaadjes.


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden hebben zowel aan de top als aan de voet een witachtig aanhangsel. Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, brakke zandgrond, op plekken met zowel zoete als zilte invloed. Na ontzilting lang standhoudend.

Groeiplaatsen: Grasland (zilte strandweiden), kwelders (hoge kwelders en op overgangen van hoge schorren naar de duinvoet en ontziltende kwelders), brakke aanspoelselgordels, zeeduinen (strandvlakten die zelden door zeewater worden overstroomd, langs zee-inhammen in duingebieden, laagten in binnenduinweiland en duinvalleien) en waterkanten (langs poldersloten).

Verspreiding

Wereld: In het Middellandse-Zeegebied en langs de West-Europese kusten. Noordelijk tot in Schotland en Zuid-Zweden. Ook in de zoutsteppen in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika en in de kustgebieden van Zuid-Australië, Nieuw-Zeeland, het zuidoosten van Zuid-Amerika en in enkele delen van westelijk en oostelijk Afrika.

Nederland: Vrij zeldzaam langs de kust. Het meest op de Waddeneilanden en in Zeeland.

Vlaanderen: Zeldzaam in het kustgebied.
Wallonië:
Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 10, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1849)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL