Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Zulte - Aster tripolium

Andere namen

Frysk: See-aster

English: Sea Aster

Français: Aster maritime

Deutsch: Strandaster

Verouderde of andere namen: Tripolium vulgare, Tripolium pannonicum, Zeeaster

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Aster

Soort: Aster tripolium

Naamgeving (Etymologie): Aster betekent ster, vanwege de stervormige bloemhoofdjes. Tripolium is een oude Griekse plantennaam en betekent driemaal van kleur verwisselend.

Variëteit: In Nederland komt in het Waddengebied en (het meest) in het Deltagebied een vorm voor zonder lintbloemen (Aster tripolium var. dicoideus).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Tweejarig of overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 30 tot 150 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


4028mdk09 - CC BY-SA 3.0

Wortels: Een korte, dikke wortelstok. De plant kan zich ook vegetatief voortplanten met behulp van de wortelstokken, doordat op de wortelstokken nieuwe knoppen ontstaan die in het voorjaar uitlopen.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande of vanuit een vertakte voet opstijgende stengels zijn meestal sterk vertakt (met name bovenin), vaak roodachtig en kaal.


Rob Hille - CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bladeren: De verspreidstaande  bladeren zijn min of meer vlezig, kaal, langwerpig tot lijnvormig, gaafrandig of zwak getand, zittend tot iets stengelomvattend. Ze worden 7-12 cm lang.


Liné1 - CC BY-SA 3.0


Liné1 - CC BY-SA 3.0


Kallema - CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Polygaam. De vele bloemhoofdjes vormen samen grote, vaak iets schermvormige pluimen aan de stengeltoppen.  De hoofdjes zijn 0,8-2 cm. De vrouwelijk lintbloemen zijn lichtblauw tot paarsblauw, maar kunnen ook ontbreken. De buisbloemen zijn geel. De aangedrukte omwindselbladen zijn 1-3 mm breed en stomp. Er zijn vijf met elkaar vergroeide meeldraden  en een onderstandig vruchtbeginsel  met één stijl  met twee stempels.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Kallema - CC BY-SA 3.0


4028mdk09 - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vrucht is een nootje (met wit pappus) dat twee weken kan blijven drijven. De zaden ontkiemen alleen als het zoutgehalte van de bodem voldoende laag is. Alleen dan kunnen ze water opnemen om te kiemen. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


http://www.monde-de-lupa.fr

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, min of meer open plaatsen op natte, voedselrijke, slibrijke, zilte, brakke of soms zoete grond (klei, soms op zand of veen).

Groeiplaatsen: Kwelders (schorren), slikken, moerassen (brak rietland en zoutmoerassen), waterkanten (verruigde rietkragen, langs kanalen, rivieren, plassen, vijvers, spoorsloten, bermsloten, stenen beschoeiingen van kanalen en stadsgrachten), opgespoten grond en grasland (zilt weiland).

Verspreiding

Wereld: In zoutsteppen en kustgebieden in de gematigde delen van Europa en Azië.


gbif.org

Nederland: Algemeen langs de Waddenzeekust en langs de kust in Zeeland nen plaatselijk vrij algemeen in sommige laagveengebieden, langs het IJsselmeer, langs de Rijn en zijn zijrivieren en in het noordelijk zeekleigebied.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Zulte

Verspreidingsatlas.nl

Zulte zonder straalbloemen (Aster tripolium var. dicoideus)

verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen langs de kust, maar ook o.a. via de Schelde en de Leie ver in het binnenland binnengedrongen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Zeldzaam in het oosten van Lotharingen in de streek van Chateau-Salins.

Wetenswaardigheden

Plaatselijk wordt Zulte, net als Zeekraal, voor menselijke consumptie in het wild verzameld en er worden pogingen ondernomen om Zulte als groentegewas te kweken. Voor rotganzen is zij een van de hoofdvoedingsgewassen. Schapen op de schorren vreten vooral de jonge bloemknoppen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Flora Batava, deel 2, Jan Kops (1807)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra