Wilde planten in Nederland en België

Zwenkdravik - Anisantha tectorum

Frysk: Wylde hjouwer

English: Drooping Brome

Français: Brome des toits

Deutsch: Dach-Trespe

Synoniemen: Bromus tectorum

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Anisantha is afgeleid van het Griekse anisos (ongelijk) en anthos (bloem). Tectorum betekent van de daken.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 15-50 cm.


Daderot - Public Domain


Petr Filippov -
CC BY-SA 3.0


Matt Lavin -
CC BY-SA 2.0


© Willem Braam - Verspreidingsatlas.nl

Wortels: Worteldiepte tot 10 cm.


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn vaak behaard.


Daderot - Public Domain


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Matt Lavin -
CC BY-SA 2.0

Bladeren: De bladeren lijken veel op die van IJle dravik. Ze zijn vaak paars aangelopen.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloempluim is vrij dicht en kort en vrij sterk vertakt. De langste pluimtakken met drie tot acht aartjes. Alle aartjes hangen naar één kant. De aartjes zijn samen met de naalden 2½-3½ cm lang. De helmknoppen zijn hoogstens 1 mm lang. Het onderste kelkkafje heeft één nerf en het bovenste drie nerven. Ze zijn 0,7 tot 1,1 cm lang.


AnRo0002 -
CC0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Robb Hannawacker -
CC BY 2.0


© Willem Braam - Verspreidingsatlas.nl

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar).Eenzaadlobbig.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Stefan Lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte grond (zand en stenige grond).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (laag duinstruweel, verstoorde mosduinvegetaties, droge, open bermen en omgewerkte grond), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, oude muren, tussen straatstenen, vluchtheuvels, parkeerplaatsen en bermen (omgewerkte plaatsen).

Verspreiding

Wereld: West-Azië, Noordwest-Afrika en het grootste deel van Europa, maar weinig in het noorden en noordwesten (noordelijk tot in Zuid-Scandinavië). Ingeburgerd in Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

Bromus tectorum

Anisantha tectorum

Nederland: Vrij  algemeen. Het meest  in de duinen en in stedelijke gebieden.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Vrij algemeen, maar zeldzamer in de Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Unsere Unkräuter, Zweite Auflage, L. Klein (1926)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Icones et descriptiones graminum austriacorum, deel 1, N.T. Host (1801-1809)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL