Wilde planten in Nederland en België

Zwenkdravik - Anisantha tectorum

Frysk-Wylde hjouwer

English-Drooping Brome

Français-Brome des toits

Deutsch-Dach-Trespe

Synoniemen-Bromus tectorum

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Anisantha is afgeleid van het Griekse anisos (ongelijk) en anthos (bloem). Tectorum betekent van de daken.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-15-50 cm.


Daderot - Public Domain


Petr Filippov - cc by-sa 3.0


typeofplant - cc by-nc 4.0


elprofer - cc by-nc 4.0

Wortels-Worteldiepte tot 10 cm.


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengels zijn vaak behaard.


Daderot - Public Domain


kafkaela - cc by-nc 4.0


Alexis - cc by 4.0


Matt Lavin - cc by-sa 2.0

Bladeren-De bladen lijken veel op die van IJle dravik. Ze zijn vaak paars aangelopen.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloempluim is vrij dicht en kort en vrij sterk vertakt. De langere zijtakken met drie tot acht aartjes. Alle aartjes naar één kant overhangend en in één of twee waaierachtige bundels bijeen. De aartjes zijn samen met de naalden 2½-3½ cm lang. De helmknoppen zijn hoogstens 1 mm lang. Het onderste kelkkafje heeft één nerf en het bovenste drie nerven.Het bovenste kelkkafje is 0,7 tot 1,1 cm lang. Het lemma van de onderste bloem is lijnvormig, 9-13 mm lang en de naald is ongeveer even lang als deze.


AnRo0002 -cc0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Robb Hannawacker -cc by 2.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar).Eenzaadlobbig.


AnRo0002 -cc0


AnRo0002 -cc0


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte grond (zand en stenige grond).

Groeiplaatsen-Laag duinstruweel, verstoorde mosduinvegetaties, droge open duinbermen, omgewerkte grond in de duinen, spoorbermen, spoorwegterreinen, dijken, kalkrijke ruigten, industrie- en haventerreinen, oude muren, tussen straatstenen, vluchtheuvels, parkeerplaatsen en omgewerkte plekken in bermen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa.

Nederland-Archeofyt. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Archeofyt. Vrij algemeen.

Wallonië-Archeofyt. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl